Перше Інтермеццо в історії музики: Р. Шуман, ор. 4, № 1.

The first intermezzo in the music history: R.Schumann, op.4, №1

  • Lu Do Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0002-9661-3308
Ключові слова: жанр, романтизм, Роберт Шуман, перше інтермецо, драматургія, лейткомплекс, лейтритмічна одиниця, лейтінтонація.

Анотація

Ціль статі – виявити перший зразок жанру інтермецо як самостійного твору в творчості Роберта Шумана. Розглянути, систематизувати і проаналізувати особливості взаємодії змістовних компонентів в Інтермецо ор. 4 №1 композитора і зробити висновки про своєрідність їх взаємодій в даному творі. На матеріалі аналізу тематизма, тонального плану, форми першого в історії музики інтермецо у Шумана. запропонувати та виявити його особливості. Виникла також необхідність показати перспективність виконання Інтермецо ор. 4 №1, бо в учбовій та концертній практиці в нашій країні виконуються виключно лише окремі твори з цього циклу, така ж картина і в Китаї. Методологія статті – використані методи історико-культурологічного, теоретичного і жанрово-стильового аналізу, що дозволяє освітити своєрідність та неповторність жанрового мислення Роберта Шумана відносно появи жанру інтермецо в його творчій індивідуальності і в контексті подальшого дослідження розвитку жанрових особливостей інтермецо. Наукова новизна статті в тому, що розкривається в повній мірі відношення Роберта Шумана до відкриття самостійного жанру – інтермецо, наповненого композитором принципіальною новизною, походжений із його розуміння такого жанру та відтворюючого його романтичним стилем того часу і обновленою фортепіанною технікою. Виходячи з жанрового аналізу інтермецо, виведена та підтверджена збиральна формулювання цього поняття на етапі його відкриття і романтизму. Висновки. Жанрові відкриття Роберта Шумана та особливості його мислення спрямовані далеко в майбутнє. Це відноситься і до жанру інтермецо, основоположником якого є Роберт Шуман, вперше створивши твір з даною назвою. У нього ж інтермецо стає як самостійним твором, так і частиною циклу (фортепіанного концерту). Надалі жанр інтермецо став надзвичайно популярним, як самостійна п'єса, так і як частина циклічного твору: в сонатах, концертах, циклах різних п'єс, куди вторгається і інтермецо. У Шумана жанр Інтермецо набуває яскравий внутрішній зміст, насичений серйозним драматургічним розвитком, так різноманітно використаний композитором. Шуман ніби зачав цей жанр і, разом з тим, ніби підвів підсумок розвитку даного жанру в ранній період історії романтизму, показавши його індивідуальні особливості та зосередженість на внутрішній специфіці змістовності і піанізму. Шуман поєднує класичне минуле і сучасне майбутнє, вбираючи основи мислення романтизму і багато в чому передбачаючи майбутнє музичної мови ХХ століття. Ітермецо Шумана перспективне для виконання піаністами, як в нашій країні, так и в Китаї.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Лу До, здобувач ступеня кандидата мистецтвознавства кафедри теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії імені А.В  Нежданової.

Посилання

1. Golovinskiy G. (1990) Robert Schumann and Russian music of the 19-th century. Sovetskaya muzyika, 3, P. 46–54 [in Russian].
2. Zhitomirskiy D. (1964) Robert Schumann. Essays on life and creativity. Moscow: Muzyika [in Russian].
3. Lu Do (2016) Leitmotivism of the cycle «Intermezzo» op. 4 Robert Schumann. Music art and culture, 23, Odessa: Drukarskiy dim, P. 369–379. [in Russian].
4. Lu Do (2017) To understand the whole: intertermezzo, internudiyya, intmededy. International Journal: Culturology. Philosophy. Musicology, 1 (8), Kyiv: Milenium, P. 206-211 [in Ukrainian].
5. Merkulov A. (1991) Syuitnye piano cycles of Schumann. Questions of integrity of composition and interpretation. Moscow: Muzyika [in Russian].
6. Miroshnichenko S. (2015) Genesis of intermezzo genre. Godishn'ak uchitel'chkog fakul'teta u Vran'u. Vran'ye [in Russian].
7. Shuman R. (1970) Letters (1817-1840). Vol. 1. (A. A. Steinberg, Trans. Ed. translation and translation of a part of letters by N. A. Temcina. Comp., intr. article, comm. D. V. Zhitomirsky). Moscow: Muzyika [in Russian].
8. Kohler H. (1977) Nachword in Schumenn R. Intermezzi op. 4 fur Klavier. Urtextausgabe. Leipzig [in German].
Опубліковано
2018-04-25
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ