Жанрово-стильові аспекти хорової поеми М. Лисенка «Іван Гус» в контексті української національно-релігійної ідеї

Genre-style aspects of N. Lysenko’s choral poem «Ivan Hus» in the context of the Ukrainian national-religious idea

  • Irina Shevchuk Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової https://orcid.org/0000-0002-9334-8449
Ключові слова: : національна ідея, українська національно-релігійна ідея, «київське християнство», хорова творчість М. Лисенка, хорова поема «Іван Гус», «Єретик» Т. Шевченка.

Анотація

Мета роботи – виявлення жанрово-стильової специфіки хорової поеми М. Лисенка «Іван Гус» у річищі базових складових української національно-релігійної ідеї. Методологія роботи спирається на інтонаційну концепцію музики в ракурсі інтонаційно-стилістичного аналізу, спадкоємного від Б. Асаф’єва та його послідовників, а також на міждисциплінарний та історико-культурологічний підходи, що дозволяє виявити духовно-смислову та стильову специфіку хорової спадщини М. Лисенка, зокрема, поеми «Іван Гус» та виділити її із загальноєвропейського культурного ареалу. Наукова новизна роботи полягає в збагаченні уявлень про поетику хорової творчості М. Лисенка, що  виступає одним з показових зразків української хорової музики другої половини XIX століття -і, водночас, демонструє її глибинний зв’язок з духовною ґенезою вітчизняної культури. Висновки. Хорова поема «Іван Гус» М. Лисенка виникла на перетині творчих та жанрово-стильових відкриттів класика української музики та духовно-соціальних шукань його епохи, зосереджених на ідеях національного визволення та всеслов’янського єднання народів Європи на тлі «етноконфесійного синкретизму». Водночас, текстова та інтонаційно-драматургічна складові поеми виявляють контактність з базовими рисами власне української національно-релігійної ідеї, орієнтованої на концепцію «київського християнства», архетипи національної свідомості, узагальнені у феномені  «українсько-візантійського європеїзму». «Іван Гус» М. Лисенка, з одного боку, відтворює тяжіння автора до поетики музичного романтизму, з іншого – демонструє глибинний зв’язок з церковно-співацькою практикою, що виявляється в апелюванні до семантичних ознак тембральності чоловічого хору, певних типів фактури та «сакральних» чинників музичної риторики.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Ірина Генадієвна Шевчук здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової

Посилання

1. Arkhimovich, L., Gordiychuk, M. (1963). Mykola Vitaliyovych Lysenko. Life and creativity. Kiev: Derzhavne Vydavnytstvo URSR «Mystetstvo» [in Ukrainian].
2. Barchan, V. (2015). Poetic interpretation by T. Shevchenko of Czech history at the reception of I. Dzyuba. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu, 2 (34), 36-38 [in Ukrainian].
3. Velykyy, A. CHSVV. (1969). Ukrainian Christianity. Successions in the history of Ukrainian church thought. Rome [in Italy].
4. Galimichev, A. (2009). The image of Jan Hus in the works of Taras Shevchenko. Izvestiya Saratovskogo universiteta, 2, 51-53 [in Russian].
5. Gorak, Ya. (2012). On the Prohibition of the Performance of the Choir “Ivan Gus” by Lysenko at the Shevchenko Evening in Lviv in 1891. Ukrayinsʹka Muzyka, 2 (4), 25-33 [in Ukrainian].
6. Dzyuba, I. (2014). "Slavic pain" by Taras Shevchenko, 2, 139-156 [in Ukrainian].
7. Diyak, I. (1995). Ukrainian National Idea: The Way to Great Ukraine. Kiev: Naukova Dumka [in Ukrainian].
8. Draganchuk, V. (2013). Mental archetype of "Knight-Defender" in Lysenko's choral work. Ukrayinsʹka Muzyka, 4, 33-40 [in Ukrainian].
9. Yevseyeva, T. (2005). Religious component of the national idea: Ukrainian and Orthodox identity as a historical factor for the formation of the Ukrainian nation, 293-307 [in Ukrainian].
10. Zybtsev, V. Popov, V. (2009). Ukrainian Orthodoxy: Economic Mentality. Visnyk Odesʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Sotsiolohiya i politychni nauky, 13, 292-300 [in Ukrainian].
11. From the letters (1992). Muzykal'naya Akademiya, 2, 168-174 [in Russian].
12. Kozarenko, O. (2000). The phenomenon of the Ukrainian national musical language. Lviv: Naukove Tovarystvo im. T. Shevchenka. Ukrayinoznavcha biblioteka NTSH [in Ukrainian].
13. Korniy, L. (2001). History of Ukrainian music. Part three XIX century. Kiev – New-York: Vydavnytstvo M. P. Kots’ [in Ukrainian].
14. Korniy, L. P. (2014). Taras Shevchenko and Nikolay Lysenko: national-cultural and musical-style reflections. Chasopys NMAU im. P. I. Chaykovsʹkoho, 1 (22), 15-25 [in Ukrainian].
15. Krymsʹkyy, S. (2006). Archetypes of Ukrainian mentality. Problemy teoriyi mentalʹnosti: zb. Statey, 273-299 [in Ukrainian].
16. Medvid, F. (2005). Ukrainian national idea as a determinant of state-building processes, 1, 35-43 [in Ukrainian].
17. Muravs’ka, O. V. (2017). Eastern christian paradigm of european culture and music of the XVIII-XX centuries. Odessa : Astroprint [in Ukrainian].
18. Pasichnyk, V. (2007). The National Idea in the Context of Ukrainian-Russian Relations: A Manual. Lviv: SPOLOM [in Ukrainian].
19. Ryabkov, A. (2014). Jan Hus and his connection with the Orthodox Cyril and Methodius tradition. Zaural'skiy Nauchnyy Vestnik, 2 (6), 81-85 [in Russian].
20. Sagan, O. (2013). The concept of Kiev Christianity, its church and spatial-temporal identification. UkrayinsʹKe Relihiyeznavstvo. 65, 173-179 [in Ukrainian].
21. Sagan, O. (1993). Orthodoxy in the context of the cultural development of the Ukrainian people. Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev [in Ukrainian].
22. Sagan, O. (2013). The problem of identifying "Ukrainian Orthodoxy" in spending Metropolitan Ilarion (I. Ogienko). Ivan Ogienko i suchasna nauka ta osvita. Seriya: istorychna, 10, 159-166 [in Ukrainian].
23. Kharʹkovshchenko, Ye. (2013). Kiev Christianity – the notion, essence, historical significance. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/ujrn/gileya_2013_72_113
24. Kharʹkovshchenko, Ye. (2004). Sophia of Kyiv Christianity as a religious and ethno-national phenomenon. Retrieved from disser.com.ua/contents/8805.html (дата звернення: 15.11.2016).
Опубліковано
2018-10-24
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ