Типологічні риси камерно-вокальної мініатюри у творчості сучасних українських композиторів

Typological features of the chamber-vocal miniature in the works of the modern Ukrainian composers

  • Andriy Polkanov Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової https://orcid.org/0000-0001-9589-8404
Ключові слова: вокальна мініатюра, камерно-вокальний цикл, сучасні українські композитори, типологічні національно-стильові риси, пастелі.

Анотація

Мета статті – визначити ті провідні риси трактування вокальної мініатюри та камерно-вокального циклу сучасними українськими композиторами, які стають сьогодні типологічними національно-стильовими ознаками даної жанрової галузі. Методологія роботи визначається історико-стильовим та текстологічним підходами, передбачає компаративні характеристики композиторського та виконавського параметрів жанрової семантики. Наукова новизна статті полягає у розкритті музично-символічного призначення жанрової форми камерно-вокальної мініатюри в процесі її перетворення на «вірш з музикою» в творчості сучасних українських композиторів.

Висновки. Провідними рисами трактування вокальної мініатюри та камерно-вокального циклу сучасними українськими композиторами є активізація взаємодії словесно-поетичного та музичного виразового планів, підсилення внутрішньої діалогічної організації; послідовне нарощування семантичного потенціалу музичної сторони; формування нових стилістичних засобів, прийомів фактурно-мелодичного розвитку у відповідності до специфічного змісту поетичного джерела, актуалізація національної української поезії, у тому числі сучасної; опора на структурно-семантичні ознаки «вірша з музикою» як найбільш відповідні до взаємодії двох авторських художніх свідомостей – поета та композитора.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Полканов Андрей Андреевич, соискатель кафедры истории музыки и музыкальной этнографии Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой

Посилання

1. Asafiev, B. (1971). Musical form as a process. Prince 1-2 / Int. Art. E. Orlova. 2 edition. L.: Music [in Russian].
2. Vasina-Grossman, V. (1978). Music and poetic word / Intonation. Composition. M.: Music [in Russian].
3. Vasina-Grossman, V. (1972). Music and poetic word / Rhythmic. M.: Music [in Russian].
4. Gоrdiychuk, M. (1978). L. Dichko. K.: Muz.Ukraїna [in Russian].
5. Katz, B. (1983). “Become a music, a word!” L.: Sov. Composer [in Russian].
6. Maksimenko, V. (2003). K.F. Dankevich // Outstanding composers in Odessa. Odessa, P.117–124 [in Russian].
Опубліковано
2018-10-24
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ