Модифікації циклічної симфонії в творчості українських композиторів хх століття: історіографія жанру

Modifications of the cyclic symphony in the works of Ukrainian composers of the twentieth century: historiography of the genre

  • Tzu Lingui Одеська нацаональна музична акдемія імені А.В.Нежданової https://orcid.org/0000-0002-9855-2297
Ключові слова: циклічна симфонія, історіографія жанру, український симфонізм, «великий» жанр, ліризація.

Анотація

Мета статті – охарактеризувати основні етапи еволюції української симфонії в ХХ столітті, визначити основоположні жанрові семантичні ознаки симфонії та тенденції їх модифікації, виявити історичні засади формування національного симфонічного стилю. Методологія дослідження формується на основі історіографічного, жанрово-стильового та естетико-стильового підходів, передбачає принципи узагальнення та типізації. Наукова новизна роботи визначається відкриттям історичної ролі в розвитку жанрової форми симфонії взаємодії соціально-подієвого ідеологічного та особистісно-смислового художнього чинників, з’ясуванням загальної жанрової траєкторії розвитку українського симфонізму як стильового феномена. Висновки дозволяють стверджувати, що циклічна симфонія має власну долю на теренах української музичної культури ХХ століття, доводить роль ідеологічних настанов в еволюції великих жанрів, свідчить про поступове звільнення українських композиторів від зовнішніх формальних приписань, про їх прагнення до ліризації жанру, що відкриває його нові естетико-стильові ресурси.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Цзу Линжуй, соискатель кафедры истории музыки и музыкальной этнографии Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой

Посилання

1. Gordiychuk, M. (1969). Ukrainian Soviet Symphony Music. Kyiv: Music Ukraine [in Ukrainian].
2. Drach, I. (2002). Composer V. Gubarenko: formula of an individuality: a monograph. Sumy [in Ukrainian].
3. Drach, I. (2010). Artistic personality of the composer: aspects of expression: a manual. Kharkiv: Timchenko [in Ukrainian].
4. Zinkevich, E. (1989). Ways of updating the Ukrainian symphony // New life of traditions in Soviet music: collection of articles. articles / comp. Shakhnazarova N., Golovinsky G. Moscow: Soviet composer, P. 52–115 [in Russian].
5. Zinkevich, E. (1988). The value of the genetic – psychological aspect in the analysis of modern music // A musical work: essence, aspects of analysis: [sb. articles]. K.: Musical Ukraine, P. 96–101 [in Russian].
6. Zinkevich, E. (2002). Symphonic hyperbolas. About music by Evgeny Stankovic. Uzhgorod: Lira, [in Russian].
7. Zinkevich, E. (2007). Mundus Musicae. Texts and contexts: featured articles. K.: Zadruga TOV [in Russian].
8. Zubchevskaya, T. (1989). To the issue of the content of the concept "lyrical" in contemporary Ukrainian music (symphony "Lirica" by E. Stankovych) // Ukrainian Music Science: Sb. sciences articles. Kyiv: Musical Ukraine, No. 24. P. 35-47 [in Ukrainian].
9. Ivanchenko, V. (2002). Ukrainian Symphony of the Twentieth Century: Factors and Media of Content. Kharkiv: PE Publishing house Oriana [in Ukrainian].
10. Kopitsa, M. (1990). Symphonies of B. Lyatoshinsky: Epoch, Collisions, Dramaturgy: A Study. Kiev: Muzichna Ukraina [in Russian].
11. Samokhvalov, V. (1977). Symphony Traits of B. Lyatoshinsky. Kiev: Musical Ukraine [in Russian].
Опубліковано
2018-10-24
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ