Категорія оперного стилю як основа теоретичної моделі сучасного оперного театру

The category of opera style as the basis of the theoretical model of modern opera theater

  • Zhang Miao Одеська нацаональна музична акдемія імені А.В.Нежданової https://orcid.org/0000-0002-2119-1876
Ключові слова: оперний стиль, сучасний оперний театр, музичний театр, жанровий стиль, художньо-творчий феномен, образ особистості.

Анотація

Мета даної статті – визначити категорію оперного стилю як основу теоретичного моделювання сучасного оперного театру, відповідно виокремити провідні стильові риси сучасного оперного театру як цілісного художньо-творчого феномена. Методологія дослідження утворена культурологічним, жанрово-типологічним, семантико-стильовим та інтерпретативно-текстологічним підходами. Наукова новизна дослідження зумовлена запровадження категорії оперного стилю як узагальнюючої соціокультурний та жанрово-семантичний досвід сучасного оперного театру, системно-диференційованим підходом до стильового змісту оперної творчості як цілісного художньо-інституціонального явища. Висновки дослідження дозволяють запропоновувати систему стильових визначень структурно-семантичних властивостей сучасного оперного театру як завершеного, соціоісторично вмотивованого феномена.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Чжан Мяо, соискатель кафедры истории музыки и музыкальной этнографии Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой

Посилання

1. Zoltai, D. (1977). Ethos and affect. The history of philosophical musical aesthetics from birth to Hegel; per. with him. M. Progress [in Russian].
2. Zorin, A. (2016). Hero's appearance: From the history of Russian emotional culture of the end of the XVIII – beginning of the XIX century. M .: New Literary Review [in Russian].
3. Ozvaryna, O. (2012). Opern Myschetstvo as a phenomenon of Ukrainian art of the 60s roks XIX – first centuries of the twentieth century: historical aspects. Candidate’s thesis. K. [in Russian].
4. Lisenkova, A. (2003). Social communication as a factor in the development of musical theater culture. Candidate’s thesis. St. Petersburg [in Russian].
5. Losev-Demidova, E. (2010). Opera art as a factor in the formation of value orientations of the audience. Candidate’s thesis. M. [in Russian].
6. Liu Jin, (2010). Opera culture of modern China: the problem of training executive staff. Candidate’s thesis. St. Petersburg [in Russian].
7. Menshikov, A. (2004). Festival as a sociocultural phenomenon of the modern theatrical process. Candidate’s thesis. M. [in Russian].
Опубліковано
2018-10-24
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ