Українська композиторська творчість періоду «порубіжжя» ХІХ-ХХ ст. і проблеми художньо-світоглядних традицій. тенденції становлення

Ukrainian composer's creativity of the period «border of centuries» of the XIX-ХХ-th centuries and the problems of аrtly–world outlook traditions. Trends in becoming

  • Maryna Severynova Національна музична академія України імені П.І. Чайковського https://orcid.org/0000-0002-2461-2453
Ключові слова: художньо-світоглядні традиції, українська композиторська творчість, український модернізм, період «порубіжжя» ХIХ ХХ ст.

Анотація

Мета роботи – дослідити тенденції становлення худжньо-світоглядних традицій в українській композиторській творчості періоду «порубіжжя» ХІХ ‑ХХ ст. Методологія дослідження спирається на наукові культурологічні, філософсько-естетичні, психологічні та музикознавчі теорії, а також на порівняльно-історичний, системно-типологічний та структурного аналітичний методи. Наукова новизна роботи полягає у подальшої теоретичної розробці історико-культурного становлення художньо-світоглядних традицій в українській композиторській творчості періоду «порубіжжя» ХIХ‑ХХ ст. Висновки. Основними тенденціями становлення художньо-світоглядних традицій у творчості українських композиторів періоду «порубіжжя» ХIХ‑ХХ ст. є, по-перше, персоналізація, адже у свідомості українського народу відбулася одна з головних змін – переродження національного «Ми» у національне «Я». По-друге – тенденція до міфологізації як важливої частини світоглядних пошуків українських композиторів. По-третє – звернення до фольклорних джерел. По-четверте – відродження національної ідеї як етнокультурологічного начала в художньо-світоглядних традиціях українських композиторів.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Марина Юріївна Северинова доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського

Посилання

1. Grytsak, Y. (1996) Essay on the history of Ukraine. Formation of the modern Ukrainian nation of the nineteenth and twentieth centuries. K.: Genesis. [in Ukrainian].
2. Gundorova, T. (1997) Proving of the Word. The Discourse of Early Ukrainian Modernism. Postmodern interpretation. Lviv: Chronicle. [in Ukrainian].
3. Kiyanovskaya, L.(2000) Stylish evolution of the Galician musical culture of the nineteenth and twentieth centuries. Ternopil: SMP «Aston» [in Ukrainian].
4. Kozarenko, O. (2000) The phenomenon of the Ukrainian national musical language. Lviv: Scientific Society T. Shevchenko. [in Ukrainian]
5. Lyashenko, I. (1996) Historical-stylistic and ethno-folk sources of the formation of the Ukrainian composer's school. Ukrainian Art Culture: Textbook. K.: Lybid. P. 235 258. [in Ukrainian]
6. Mazepa, V. (1998) Ukrainian Modernism at the Beginning of the 20th Century: An attempt to synthesize aestheticism and the Ukrainian idea. Philosophical Thought.
Опубліковано
2018-10-24
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА