Музичний стиль як естетична категорія

Musical style as an aesthetic сategory

Ключові слова: музична культура, простір музичного мистецтва, музичний стиль, полістилістика, композиторська творчість.

Анотація

Метою дослідження є проаналізувати розуміння категорії музичний стиль в науці і його значення в контексті сучасної музичної культури. Методологія дослідження побудована на міждисциплінарному інтегруванні методів сучасної філософії, культурології та мистецтвознавства. Наукова новизна одержаних результатів визначається розглядом музичного стилю як естетичної категорії і системи норм, яка відображає специфіку світобачення та художнього мислення композитора та аналізом  еволюції музичних стилів через культурні процеси ХХ – ХХІ століть. Висновки. Однією з основних характеристик стилю є зв'язок складових його елементів, з'єднаних закономірним чином. Дослідження музичного стилю тим чи іншим чином відображають зв'язок загального і особливого, прагнучи виділити в загальному те, що об'єднує багатьох, а в особливому – що відрізняє індивідуальність. З індивідуалізацією композиторських технік як фактором індивідуалізації стилів нерідко пов'язують формування основних напрямків в музиці ХХ століття. Перед поколіннями композиторів ХХ століття стояла проблема творчого вибору продовжувати або руйнувати традиції. Перший шлях провокував музичні напрямки з приставками «нео» і «пост», другий –прагнення до експериментальної новизни. Поява тотального серіалізму і полістилістики серйозно деформує судження про можливості стилю. З одного боку, виникають серйозні обмеження з боку музичної техніки, що досить строго організовує  індивідуальний голос автора і  призводить у деякій мірі до одного творчого знаменника, а з іншого – виникає певний стильовий плюралізм. Єдність стилю та полістилістика утворюють вельми незвичайну пару, а уява про наявність лише індивідуальної композиторської мови починає розхитуватися у сучасній музичній культурі.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Олександр Йосипович Злотник народний артист України, професор, ректор Київського інституту музики імені Р. М. Глієра

Посилання

1. Asafev, B. (1971) Musical form as a process. L. [in Russian].
2. Berezovchuk, L. (1979). About the typology of intercultural interactions in music. Style tendencies in Soviet music of the 1960s – 1970s. Sat. articles / Comp. A. Kryukov. L. [in Russian].
3. Conversations with Alfred Schnittke (1994) / Comp. A. Ivashkin. M. [in Russian].
4. Gerasimova-Persidskaya, N. (1988). Authorship as a historical and stylistic problem. Musical work: essence, aspects of analysis. K .: Muzichna Ukraina, p. 27–33 [in Russian].
5. Grigoreva, G. (1989). Style problems of Russian Soviet music of the second half of the 20th century.1989 [in Russian].
6. Kozarenko, O. (2000). The phenomenon of the Ukrainian national musical language. Lviv [in Ukrainian].
7. Lobanova, M. (1990) Musical style and genre: history and modernity. M .: Soviet composer [in Russian].
8. Mihailov, M. (1971) Style in music. L. [in Russian].
9. Nazaykinskiy, E.(2003) Style and genre in music. M .: Vlados [in Russian].
10. Savenko, S. (1983). Problems of individual style in the music of the postavangard. The crisis of bourgeois culture and music. L .: Music. S. 96–112 [in Russian].
11. Severinova, M. (2013). Archetypes in culture in the projection of creativity of contemporary Ukrainian composers. Doctor’s tesis. Kyiv [in Ukrainian].
12. Skrebkov, S. (1973) Artistic principles of musical styles. M .: Music [in Russian].
13. Auner, J. (2013) Music in the Twentieth and Twenty–First Centuries (Western Music in Context: a Norton History). Series ed. Walter Frisch. W. W. Norton & Company [in English].
14. Barthes, R. (1978) Image, Music, Text. Essays Selected and Translated by Stephen Heath. – New York: Hill and Wang [in English].
15. Crocker Richard, L. (2011). A History of Musical Style. New York: McGraw–Hill, 1966. – Dover Publications; Revised ed. edition (1986), 2011. [in English].
16. Gloag, K. (2012). Postmodernism in Music (Cambridge Introductions to Music). Cambridge University Press [in English].
17. Meyer, L. B. (1989). Style and Music. Theory, History, and Ideology. The University of Chicago Press Books [in English].
Опубліковано
2018-10-24
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА