Баладність як музично-мовна модальність в фортепіанній творчості Ф. Шопена

Ballad complex as musically language modality in piano F. Chopin's creativity

Ключові слова: балада, фортепіанна творчість Ф. Шопена, музично-мовна модальність, інтонування, стилістика, текст.

Анотація

Мета статті – визначити інтонаційно-стилістичні складові баладності в творчості Ф. Шопена, розкрити їх семантичні функції та причини й наслідки їх модальної єдності, довести значущість поняття музично-мовної модальності у вивченні художнього мислення Шопена. Методологія дослідження зумовлена його метою та включає музикознавчий жанрово-стилістичний підхід, методичні настанови інтонатології та теорії модальності, окремі положення теорії фортепіанного виконавства. Наукова новизна роботи випливає з визначення вихідних семантичних функцій, образної доцільності прийомів створення концепції музичної балади в творчості Шопена; зумовлюється розглядом баладності як семантичної модальності, що виокремлює сукупність музично-мовних модусів, набуває складної поліфонічної побудови, віддзеркалюючи  головні стильові установки композитора та їх стилістичні компоненти. Висновки. Баладність як певний тип музичного мислення, похідний від первинно- і вторинно-жанрових літературних та музичних прототипів, акумулює стилістику всієї творчості Шопена, визначаючи форми і способи інтонування – інтонаційно-тематичні модальності, здатні до входження в інші жанрові контексти. Формується баладна музично-мовна модальність, що включає до себе, як способи й показники інтонування, фортепіанно-виконавські прийоми, засоби виразовості, специфічні для виконавської форми і фактури.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Хе Веньлі здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової

Посилання

1. Zenkin, K. (1995). Piano miniature of Chopin. Monograph. M .: MGK them. P.I. Tchaikovsky [in Russian].
2. Zinchenko, V. (2005). Worlds of consciousness and the structure of consciousness. URL: http://development.narod.ru/books/zin.htm [in Russian].
3. Kashkadamova, N. (2000). Fortepiann Myschetzvo Chopin: science.-method. Naris / Whiny hol. Musical Inst. M.Lysenka. T.: SME "Aston" [in Russian].
4. Kiseleva, O. (2000). Principles of piano performing shaping: diss ... cand. art history: 17.00.02 / Novosibirsk [in Russian].
5. Kogan, G. (1968). Questions pianizma. Selected articles. M. [in Russian].
6. Konen, V. (1965). F. Chopin // V. Konen. History of foreign music. M., Vol. 3. P. 431–509 [in Russian].
7. Corto, A. (1965). On the piano art. M.: Music [in Russian].
8. Mazel, L. (1971). Study on Chopin. M.: Soviet composer [in Russian].
9. Medovа, A. (2011). Theory of modality / A. Medovа. GmbH & Co.KG, Saarbrucken: Lambert Academic Publishing [in Russian].
10. Razhnikov, V. (2013). Comprehension of the essence of aesthetic emotions and artistic experiences (author's dictionary and methods of its application) Bulletin of the UNESCO Chair "Musical Art and Education." CyberLeninka, URL: https://cyberleninka.ru/article/n/postizhenie-suschnosti-esteticheskih-emotsiy-i-hudozhestvennyh-perezhivaniy-avtorskiy-slovar-i-metodika-ego-primeneniya [in Russian].
11. Toropova, A. (2017). Phenomenology of the intoning function of a music-linguistic consciousness. Doctors thesis. St. Petersburg [in Russian].
12. Toropova, A. (2018). Intoning nature of the psyche. Music and psychological anthropology. M. [in Russian].
13. Usenko, N. (2005). The Influence of Romantic Virtuoso Performing on Composer Works: From F. Chopin to A. Scriabin: Candidate’s thesis. Rostov-on-Don [in Russian].
Опубліковано
2018-10-24
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА