Жанрово-тематичні засади італійської опери: від історичних витоків до вокально-виконавської автономії

Genre-thematic foundations of the Italian opera: from historical origins to vocal performing autonomy

  • Wang Longchuan Одеська національна музична академія імені А. В.Нежданової https://orcid.org/0000-0002-6702-4539
Ключові слова: : італійська опера, жанрово-тематичні засади, сюжет, вокально-виконавська стилістика, європейська оперна культура, антропософійність, героїзація, тема кохання.

Анотація

Мета статті  – виявити жанрово-тематичні засади формування італійської оперної школи як семантичної та технологічної єдності композиторських і вокально-виконавських досягнень, що забезпечила італійській опері провідне місце в європейській оперній культурі. Методологія роботи полягає у поєднанні історико-культурологічного та жанрово-естетичного підходів, що проектуються у сферу виконавсько-стилістичних оцінок. Наукова новизна зумовлена проекцією жанрово-естетичного підходу до сфери оперного вокального виконавства, виявленням в італійській школі оперного співу засадничих для створення оперної системи образів технологічних й художніх принципів, що набувають міжнаціонального значення й розповсюдження. Висновки дозволяють засвідчувати, що завдяки єдності та буквальній співзвучності сюжетно-тематичного та вокально-виконавського змісту, віддзеркаленого у загальній композиції твору, італійська опера донині залишається енциклопедією оперної майстерності, зумовлюючої єдність композиторської та співацької шкіл.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Ван Лунчуань, соискатель кафедры истории музыки и музыкальной этнографии Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой

Посилання

1. Bagadurov, V. (1956). Essays on the history of vocal pedagogy. M.: Muzgiz, [in Russian].
2. Epiphany, S. (1964). Verdi and Shakespeare // Shakespeare and music. L.: Music, P. 109–170. [in Russian].
3. Bronfin, E. (1960). Vincenzo Bellini. Soviet music, Number 9. P. 79–87 [in Russian].
4. Belza, I. (1976). Frank Werfel and Giuseppe Verdi // I. Belza. About the musicians of the twentieth century. M., P. 272–283[in Russian].
5. Vilner, N., Dvorkina M. (1989). How to sing Verdi? // Soviet music, P. 44–49. [in Russian].
6. Druskin, M. (1954). Verdi's Opera Ideals // Soviet Music, No. 9. P. 59–66 [in Russian].
7. Druskin, M. (1981). 100 operas. History of creation. Plot. Music. 7 ed. L.: Music, Leningr. Separation, [in Russian].
8. Krechmar, G. (1925). Opera History // Giuseppe Verdi. L.: Academia [in Russian].
9. Livanova, T. (1986). The History of Western European Music until 1798: A Textbook for High Schools of Music. Prince 1: From antiquity to the XYIII century. M.: Music [in Russian].
10. Livanova, T. (1979).The Theory of Musical Styles // S. S. Skrebkov. Articles and memories. M .: Owls. Composer, P. 296–308 [in Russian].
11. Nuremberg, M.V. (1968). Giuseppe Verdi. 1813–1901. A brief sketch of life and work. L.: Music [in Russian].
12. Solovtsov, L. (1986). Giuseppe Verdi. 4th ed. M.: Music, [in Russian].
13. Cherkashina, M. (1986)..Historical opera of the era of romanticism. K.: Musical Ukraine, [in Russian].
14. Shaverdyan, R. (1960). Melodika Verdi // Soviet music, № 6. P. 94–101 [in Russian].
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА