Інтонаційні архетипи як джерело емоційної інформації для артиста мюзиклу

Intonational archetypes as a source of emotional information for the actor of the Musical theatre

  • Olga Oganezova-Grigorenko Одеська нацаональна музична акдемія імені А.В.Нежданової https://orcid.org/0000-0003-3359-459X
Ключові слова: артист мюзиклу, інтонаційний архетип, внутрішня дія персонажа, акторський алгоритм розшифрування інтонаційної семантики.

Анотація

Метою статті є  аналіз процесу розшифрування інтонаційної семантики музичного матеріалу, притаманний саме артистові мюзиклу та зумовлений інтонаційною природою його акторського алгоритму. Методологія статтікласифікації музичного сприйняття артиста через комунікативні архетипи спілкування між людьми, образно-семантичний аналіз музичного матеріалу за допомогою визначення його належності до певного інтонаційного архетипу. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні інтонаційних архетипів музичного матеріалу як семантики авторської партитури, розшифрування якої є основою алгоритму вибудовування внутрішньої дії персонажа артистом мюзиклу. Висновки. Психологічну природу інтонаційного розшифровування артистом мюзиклу семантичних смислів музики – авторської інформації – пояснено за допомогою комунікативних архетипів інтонаційного слуху, котрі визначаємо як інтонаційні архетипи. Інтонаційні архетипи класифіковано ідентично комунікативним архетипам спілкування між людьми: архетип заклику, архетип прохання (ліричний), архетип гри, архетип медитації. На прикладах висвітлено основні ознаки проявів певних інтонаційних архетипів у музичному матеріалі мюзиклу. Змінність інтонаційних архетипів протягом одного музичного номеру обґрунтовано як інтонаційне втілення глобальних внутрішніх трансформацій персонажа. Висока концентрація та змінність семантики архетипних інтонацій у межах одного номеру обґрунтовано як особливість музично-драматургічного матеріалу мюзиклу, що відображає головну відмінність мюзиклу від інших театрально-музичних жанрів – розуміння музики як інтонаційного виразника внутрішнього акторського процесу. У мюзиклі інтонаційний архетип розкриває себе не тільки музично-текстовою архітектурою партитури й мелодійними ознаками, а визначається саме драматургією сюжету. Отже, у музиці упізнається той інтонаційний архетип, який відповідає внутрішній дії персонажа, акторському завданню виконавця. Таким чином, інтонаційні архетипи музичних номерів у мюзиклі визначено як образно-смислові згустки внутрішньої дії, виражені у музичній інтонації.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Ольга Вадимовна Оганезова-Григоренко  доктор искусствоведения, профессор кафедры сольного пения Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой

Посилання

1. Kyrnarskaya, D. (2004) Psychology of special abilities. Musical abilities. М.: Talanty–ХХІ vek. [in Russian]
2. Kurehyan, T. (2005) Musical form // Modern composition theory: stady guide / note V. Tsenova. М.: Musica. [in Russian]
3. Pelypenko, A. (2007) Dualistis revolution and sense genesis in history. M.: Vek#21. [in Russian]
4. Severynova, M. (2013) Archetypes in culture in the projection on the work of modern Ukrainian composers: dis. Doctor Degree in Arts: 26.00.01. Kyiv. [in Ukrainian]
5. Tsenova, V. (1997) Unknown Denisov. From notebooks (1980/81–1986, 1995). М.: Compositor. Retrieved from http://wikilivres.ca/wiki/ [in Russian].
Опубліковано
2018-10-24
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА