Змістовні аспекти музичного звуку в баянному виконавстві

Substantial aspects of musical sound in bayan performances

  • Vladimir Murza Одеська нацаональна музична акдемія імені А.В.Нежданової https://orcid.org/0000-0001-8294-3210
Ключові слова: баян, инструментальная органология, модернизация музыкального инструмента, стиль, звук, баянное исполнительство, инструментально-исполнительские средства.

Анотація

Мета роботи. У статті аналізуються теоретичні та практичні аспекти ролі музичного звуку у створенні стильових засад виконавської інтерпретації на баяні. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного, естетико-культурологічного, історичного, музикознавчого методів, які утворюють єдину методологічну основу. Важливим виступає творчо-аналітичний виконавський підхід. Наукова новизна статті  виявляється у виявленні конкретних баянно-звукових якостей у їх відповідності до стильових ознак музики. Висновки. Органологічні властивості баяна у поєднанні з розвинутою системою інструментально-ігрових виконавських засобів дозволяють виконавцям виявляти усю різноманітність змістовних аспектів музичного звуку у різних стильових напрямках, навіть всупереч певній акустично-конструктивній обмеженості інструмента – від декламаційно-мовленнєвої виразовості бароко, романтичної чуттєвої насиченості вокальної природи та ілюзорної прозорості до неймовірно розширених звукових можливостей сучасності аж на межі поняття музичного. У процесі формування подібної інструментально-звукової стилістики вирізняються артикуляційно-динамічні і мікродинамічні засоби, прийоми регулювання ступеню гостроти і м'якості атаки з варіативною координацією управління міхом, властиві баяну можливості впливу на стаціонарну частину звуку і його закінчення, органічне застосування тембрових регістрів-перемикачів. Наведені приклади вказують на співвіднесеність застосування вказаних засобів стильовим засадам виконуваної музики.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Мурза Володимир Анатолійович народний артист України, в.о. професора кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії ім. А. В.  Нежданової

Посилання

1. Arkadyev, M. (2001). Fundamental problems of the theory of rhythm and the dynamics of "non-sounding" structures in Webern's music. Webern and Husserl. Academy of Music, 1, 151–163; 2, 42–51 [in Russian].
2. Braudo, I.A. (1973). Articulation. About the pronunciation of the melody [in Russian].
3. Gordeeva, T.Yu. (2003). Musical sound as a phenomenon of culture. Сandidate’s thesis. Kazan [in Russian].
4. Iglamova A.A. (2006). Piano performance as a cultural phenomenon. Сandidate’s thesis .. Kazan, [in Russian].
5. Imkhanitsky, M.I. (2015). On the essence of musical articulation as a degree of weight of correlated sounds. Bulletin of the Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts, 2, 107–112 [in Russian].
6. Samoilenko A.I. (2004). Style as a musical and cultural category in the light of the theory of dialogue M.M. Bakhtin Science Bulletin of the National Musical Academy named P.I Tchaikovsky (Vols. 37), (pp. 3–12). Kiev: NMAU [in Ukraine]
7. S. Gubaidullina: about music, about yourself (2001). Academy of Music, 4, 10–12 [in Russian].
8. Sibiryakov, V.N. (2016). Sound recording as a form of aesthetic interpretation. Сandidate’s thesis. Moscow [in Russian].
9. Sintsov, E.V. (2003). The cruel-plastic nature of the ineffable in culture and art (on the material of the Tatar visual ornament and musical folklore). Kazan: Feng, [in Russian].
10. Stashevsky, A.Ya. (2013). Specificity of the vyrasalnihs in Ukrainian music for the bayan (staying at the end of the 20th – 10th centuries of the 21st century). Doctor’s thesis / Kyiv: NMAU im. P.I. Tchaikovsky [in Ukraine].
11. Kholopov, Yu.I. (2002). New paradigms of musical aesthetics of the twentieth century. Aesthetics at the turn of cultural traditions. Moscow: IPh RAS, 132–147 [in Russian].
12. Cherednichenko, T.V. (1994). Music in the history of culture. Dolgoprudny: Allegro-Press [in Russian].
13. Chernoivanenko, A.D. (2002). The texture of the appointed vigorous power of the bayan music. Сandidate’s thesis. Kiev / NMAU im. P.I. Tchaikovsky [in Ukraine].
Опубліковано
2018-10-24
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА