Ціннісно-смисловий зміст сучасної української музичної історіографії: діалогічний підхід

Valued-semantic contents of modern Ukrainian musical historiography : dialogic approach

  • Volodymyr Ionov Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Ключові слова: естетичне відношення, поетика, ціннісно-смисловий тезаурус, діалог, особистісно-творча позиція

Анотація

У статті розкривається значення естетичного відношення в контексті сучасної музичної культури, визначається залежність між феноменом естетичного та ціннісно-смисловими інтенціями культури. Шляхом аналізу музикознавчих досліджень розкриваються особистісно-творчі чинники сучасної української музичної історіографії.
Ключові слова: естетичне відношення, поетика, ціннісно-смисловий тезаурус, діалог, особистісно-творча позиція.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Ионов Владимир Ильич
кандидат искусствоведения, в.о. доцента Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.

Опубліковано
2014-10-10
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ