ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ ЗВУКОВОЇ ТЕХНІКИ ПІАНІСТА: КОМПЛЕКСНИЙ ЕМПІРИЧНИЙ ПІДХІД

  • Galina Vsevolodovna Popova Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: туше, звуковидобування, активність і незалежність пальців, підкладання першого пальця, позиція руки, слуховий контроль

Анотація

Мета дослідження: розглянути і запропонувати практикуючим пі- аністам ряд прийомів і вправ, що сприяють розвитку різноманітності туше і майстерності тонкого володіння своїм піаністичним апаратом. Звертаючись до вивчення і систематизації прийомів роботи піаніста над удосконаленням своєї технічного оснащення, слід з особливою ре- тельністю підходити до такого ключового параметру майстерності, як фортепіанний звук. Методологія дослідження базується на комплексному підході вивчення інструктивного матеріалу і включає метод опису способів роботи над звукодобуванням, підкладенням першого пальця, а також варіантів опрацювання активності і незалежності пальців. Наведені у статті елементи системи роботи піаніста також базуються на емпіричному підході. Наукова новизна полягає в докумен- туванні деяких принципів дидактичної педагогіки Є. Вауліна і подан- ні авторських вправ і прийомів опрацювання фактури, спрямованих, в кінцевому рахунку, на рішення як рухових, так і художніх завдань. Висновки. Роботу над фортепіанною технікою ні в якому разі не мож- на обмежувати лише спектром вправ, в основі яких лежить питан- ня розвитку швидкості, спритності, сили і рівності пальців, потрібно обов'язково розширювати цей щоденний, робочий піаністичний арсенал, який використовується, наприклад, при розігруванні, прийомами, які працюють на різноманітність туше, філігранне вироблення майстерно- сті володіння інструменту на тихій динаміці, справжнє Legato. Викону- вані поза вимогами «силової» або форсованої гри, запропоновані вправи розвивають гнучкість, щільність, пластичність і керованість звукови- добування. Крім зазначених властивостей, також невпинно тренують чуйність слухового контролю, концентрацію уваги і зібраність руки. Сформульовані в корпусі роботи рекомендації сприяють гармонійному розвитку технічного оснащення виконавця і, в кінцевому підсумку, слу- жать розкриттю звукового та художнього образу будь-якого твору.

Посилання

1. Ганон Ш. Пианист-виртуоз. URL : http://nlib.org.ua/en/pdf/piano/8301 (дата обращения: 02.03.2020).
2. Корто А. Рациональные принципы фортепианной техники. Москва : Музыка, 1966. 108 с.
3. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. Москва : Музыка, 1958. 207 c.
4. Метнер Н. Повседневная работа пианиста и композитора. URL : http://www.nikolaimedtner.ru/publications/daily_work_of_pianist_composer.pdf (дата обращения: 04.03.2020).
5. Оборин Л.Н. Статьи. Воспоминания. Москва : Музыка, 1977. 223 с.
6. Сафонов В.И. Новая формула. Мысли для учащих и учащихся на фортепиано : учеб. пособие. Санкт-Петербург : Лань; Планета музыки, 2017. 36 с.
7. Шмидт – Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. URL : https://books.google.com.ua/books?id=HmH9AgAAQBAJ&pg=PA5&lpg=PA5&dq (дата обращения: 01.03.2020).
Опубліковано
2019-10-16
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА