ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В КЛАСІ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСТВА

  • Svitlana Oleksandrivna Serenko Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0003-0239-3031
Ключові слова: концертмейстерство, дистанційне навчання, «дзер- кальний мінус», «подвійний мінус», віртуальний соліст, інноваційні сис- теми, медійні техніки

Анотація

Мета роботи – виклад теоретичних і практичних результатів створення методики дистанційного навчання в класі концертмейстер- ства з використанням традиційних, інноваційних і медійних технік на основі узагальнення багаторічного досвіду «видалених» занять (особливо в період карантину, викликаного пандемією Covid-19). Також пріори- тетними є: систематизація і характеристика різноманітних форм і методів роботи зі студентами-концертмейстерами та ілюстратора- ми, аналіз компонентної структури технічної складової частини проце- су «видалених» занять, передача досвіду впровадження медійних технік у навчальний процес. Методологія дослідження: системний аналіз усіх компонентів новітньої методики навчання на сучасному етапі, еврис- тичний метод. Наукова новизна роботи зумовлена самою специфікою «видаленого» навчання і має декілька аспектів: історичний (у межах якого фіксуються факти проведення дистанційних занять з концерт- мейстерства та адаптації традиційних систем освіти до абсолютно нових умов), практичний (який відображує особливості традиційних, інноваційних і медійних методик і технік за допомогою їх аналізу та синтезу) і теоретичний (створення методики дистанційного навчан- ня з такої досить специфічної дисципліни, як концертмейстерство). Крім того, в навчальний процес запроваджуються нові терміни: «дзер- кальний мінус», «подвійний мінус» та «віртуальний соліст» (терміно- логічний аспект). Висновки. Дистанційна система навчання, в якій фактично все експериментально, довела свою життєздатність як альтернативна методика занять у класі концертмейстерства і може бути використана не тільки в ситуаціях форс-мажору, але й для первинних консультацій студентів-заочників. Притому, що не всі форми роботи можуть бути задіяні, можливим є ефективний контроль за вивченням нотного тексту і концептуальною спрямованістю підготов- ки програм, що дозволяє підтримувати професійний статус студентів на відповідному рівні. Деякі методичні напрацювання у вигляді «дзер- кального», «подвійного мінуса» та гри з віртуальним солістом можна рекомендувати окремим категоріям студентів як додатковий тренінг і в традиційному (контактному) режимі навчання. Ефективність мето- дики підтверджена високими результатами семестрового контролю. Але головне – те, що всі технічні, електронні та медійні нововведення не виявили антагонізму до музичної професії, а навпаки, сприяли задо- воленню інтелектуальних і художніх потреб музикантів.

Посилання

1. Словарь современной лексики, жаргона и сленга. URL: agro.academic.ru
2. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. Москва-Ленинград: АПН РСФСР, 1947. 334 c.
3. Шендеровича Е. О преодолении пианистических трудностей в клавирах: Советы аккомпаниатора. Москва : Музыка, 1987. 60 с.
4. Mikhailov O. Unterricht per Skype als Alternative Lernmethode. Zürich : Zürcher Hochschule der Künste, Departement Musik, 2019.
5. Минусовка. URL: http://ru.m.wikipedia.org>wiki
6. История создания Skype. URL: https://sites.google.com/site/cerezskajpvkontakteidr/istoria-sozdania-skype
7. Минус. URL: www.as-workshop.ru
Опубліковано
2021-02-03
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА