ГІТАРНЕ МИСТЕЦТВО ХХ СТОЛІТТЯ: НАЦІОНАЛЬНІ, РЕГІОНАЛЬНІ І ПЕРСОНАЛЬНІ ПРАКТИКИ

  • Stanislav Serhiiovych Zhovnir Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника http://orcid.org/0000-0002-9641-8799
Ключові слова: гітарне мистецтво, академічне виконавство, компо- зиторська творчість, конструювання, гітарні школи

Анотація

У статті пропонується комплексний аналіз історичних етапів та провідних тенденцій розвитку академічного гітарного мистецтва у взаємодії композиторської, виконавської та педагогічної площин, роз- витку музично-виразових можливостей гітари, характерних стильо- вих та жанрових особливостей репертуару різних епох, еволюції тех- ніки гри. Метою статті постає аналіз гітарного мистецтва ХХ ст. у систематизації здобутків національних, регіональних та персональ- них практик. Методологія дослідження ґрунтується на принципі іс- торизму, фундаментальному для музикознавства, а також на мето- дах системного, порівняльного, описового і культурологічного аналізу. Термінологія дослідження включає назви та поняття, що традиційно застосовуються в музикознавстві, а також специфічні терміни, що існують в гітарному виконавстві та педагогіці. Наукова новизна ви- значається спробою цілісної, історично простеженої характеристики національних, регіональних та індивідуальних аспектів розвитку гітар- ного мистецтва упродовж ХХ століття. Висновки. Встановлено, що формування академічного напряму в гітарному мистецтві відбувалося в різних національних культурах у декількох площинах: конструювання інструмента, композиторська творчість, освітні центри, виконавські школи. Важливу роль у розвитку гітарного академізму відіграли персо- нальні здобутки композиторів і виконавців. Зокрема, активному вхо- дженню гітари в академічне музичне мистецтво сприяла творчість митців-конструкторів, композиторів, виконавців, педагогів як Європи, так і Латинської Америки, зокрема: А. Де Торреса, В. Аріаса, М. Ра- міреса, Х. Раміреса, І. Флета, А. М. Монтеро, Г. Хаузера, М. Веласкеса. М. Родрігеса, Р. Шнайдера, Ф. Тарреги, М. Понсе, А. Сеговії, А. Баррі- оса Мангорі, Е. Вілла-Лобоса, Л. Брауера, Е. Пухоля, П.С. Агафошина, О.М. Іванова-Крамського.

Посилання

1. Агафошин П.С. Новое о гитаре. Москва : Госиздат. Музыкальный сектор, 1928. 60 c.
2. Агафошин П.С. Школа для шестиструнной гитары. 2-е издание. Москва : Искусство. 1938. 207 с.
3. Агустин Барриос Мангоре (Agustin Pio Barrios). Офіційний сайт Н. Болдирєва. URL : http://boldyrev.net/guitarclass/st_barrios.htm.
4. Александрова М. Обзор гитарных школ. URL : http://gitarist.by/guitar-schools-obzor/.
5. Вайсборд М. Андрес Сеговия и гитарное искусство ХХ века. Москва, 1989. 208 c.
6. Вайсборд М. Об А. М. Иванове-Крамском. Дань почтения гитаре. Очерк второй. Музыкальная жизнь. № 4. 1988. С. 29–30.
7. Вольман Б. Гитара и гитаристы: очерк истории шестиструнной гитары. Ленинград : Музика, 1968. С. 25–70.
8. Гітара в Україні. Асоціація гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки. № 1. 2008. С. 18–27.
9. Лео Брауер. Гитаристы и композиторы. URL : http://www.abc-guitar.narod.ru/pages/brouwer.htm
10. Мануель Понсе. Гитаристы и композиторы. URL: http://www.abc-guitar.narod.ru/pages/ponce_mm.htm.
11. Михайленко Н.П. Гитаристы и композиторы. URL : http://www.abc-guitar.narod.ru/pages/mikhaylenko.htm.
12. Отюгова Т., Галембо А., Гурков И. Рождение музыкальных инструментов. Ленинград : Музыка, 1986. С. 106–107.
13. Петров И. Профессор Витошинский и венские украинцы. Сегодня. 22.04.99.
14. Пичугин П. Эйтор Вилла Лобос и бразильская национальная музыкальная культура. Культура Бразилии. Москва : Наука, 1981. С. 101–122.
15. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. Москва : Сов. композитор, 1978. 189 с.
16. Савицкая О. Гитары многоцветная палитра. URL : http://gazeta.zn.ua/CULTURE/gitary_mnogotsvetnaya_palitra.html.
17. Смага К. Гитаристы и композиторы. URL : http://www.abc-guitar.narod.ru/pages/smaga.htm.
18. Шарнассе Е. Шестиструнная гитара от истоков до наших дней. Москва : Музыка, 1991. С. 61–75.
19. Шевченко А. Гитаристы и композиторы. URL : http://www.abc-guitar.narod.ru/pages/shevtschenko.htm.
Опубліковано
2021-02-03
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА