Джерела жанру «диптих» в еволюції двочастинної форми.

Origins of diptych genre in the evolution of binary form.

  • Oleksandr Perepelytsia Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової.
Ключові слова: інструментальний диптих, двочастинна форма, літературний образ, жанрова програма, інтертекстуальний та міфопоетичний аналіз.

Анотація

Автор розглядає джерела жанру «диптих» у двочастинній формі. У статті йдеться про те, що двочастинна форма історично стала попередницею сонатної форми, несучи в собі контрастне зіставлення образних сфер частин. Критерієм розмежування контрастно-складеної та складної двочастинної форми стає міра незалежності частин, їхня здатність до самостійного існування. В контрастно-складеній формі – хай скільки послідовною та злитою вона буде – на перший план виступає самостійність контрастних складових частин, їхня автономність, достатня взаємонезалежність. У складній же формі – хай скільки вона буде внутрішньо контрастна і багатоскладна – домінує єдність, цілісність, підпорядкованість і зв'язок частин. Мистецтвознавчому аналізові піддаються як музичні, так і поетичні твори.
Ключові слова: інструментальний диптих, двочастинна форма, літературний образ, жанрова програма, інтертекстуальний та міфопоетичний аналіз.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Перепелиця Олександр Олександрович 
кандидат мистецтвознавства, концертмейстер кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової.

Опубліковано
2014-12-17
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА