Жанрово-естетичні передумови вокально-виконавської інтерпретації оперного образу

Genre and aesthetic prerequisites of vocal and performing interpretation of the opera image

  • Zhang Kai Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової.
Ключові слова: оперний жанр, синтетична виконавська форма опери, оперна поетика, темпоритм, вокально-виконавська інтерпретація.

Анотація

У статті визначаються основні жанрово-композиційні та художньо-знакові параметри опери, умови створення особливого оперного художньо-видового синтезу. Виявляється виконавська природа даного синтезу, з одного боку, особливий складно-функціональний характер оперного виконавства, з іншого. Висвітлюються необхідні професійно особистісні якості оперного вокального виконавця.
Ключові слова:
оперний жанр, синтетична виконавська форма опери, оперна поетика, темпоритм, вокально-виконавська інтерпретація.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Чжан Кай 
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової.

Опубліковано
2015-12-25
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА