Ораторіальність як стилістичний вимір та семантична домінанта фортепіанного виконавства

Oratoriality as a stylistic measurement and a semantic dominant of piano performing

  • Ma Xingxing Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: Ключові слова: ораторіальність, фортепіанно-виконавський стиль, інтерпретативне мислення, квалітативні ознаки ораторіальності, фортепіанний метод С. Рахманінова.

Анотація

Мета статті полягає у визначенні ораторіальних якостей музично-виконавської форми як важливого чинника розвитку фортепіанно-виконавського стилю. Методологія роботи зумовлена поєднанням узагальнююче теоретико-гуманітарного, зокрема типологічного ноетичного, та конкретно-емпіричного, а саме аналітичного музикознавчого, підходів. Наукова новизна дослідження визначається вивченням ораторіальності як безпосереднього рупору художньої авторської ідеї, що поєднує інтенціональні плани композиторської свідомості та виконавського інтерпретативного мислення, підтвердженням даної концепції на прикладі фортепіанного методу С. Рахманінова. Висновки роботи дозволяють стверджувати що квалітативними  ознаками ораторіальності, котрі виявляють її образно-смислову виконавсько-інтерпретативну широту, є: піднесеність, форсована значущість, ефект об’єктивності художнього вчинку, водночас підвищена загальна сугестивність, авторитарність, укрупненість почуття, філософічність – інтелектуалізація.
Ключові слова: ораторіальність, фортепіанно-виконавський стиль, інтерпретативне мислення, квалітативні ознаки ораторіальності, фортепіанний метод С. Рахманінова.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Ма Сінсін
здобувач кафедри історії музики  та музичної етнографії  ОНМА ім. А. В. Нежданової,

Посилання

1. Gakkel, L. (1990). Piano music of the twentieth century. Soviet composer [in Russian].
2. Zabirchenko, V. (2007). The category of time in the piano poetics of S. V. Rachmaninov. Candidate’s thesis. / ONMA them. A.V. Nezhdanova. Odessa [in Russian].
3. Lou Gehlin, (2015). Piano style of S. V. Rachmaninov as the subject of performing understanding: to the problem of musical thinking / ONMA them. A.V. Nezhdanova. Odessa [in Russian].
4. Ma Shinsing, (2016). Categorical foundations of musicological study of piano-performing tradition // Music Art and culture. Odesa: Astroprint, Vip. 22. P. 356–366 [in Russian].
5. Samoylenko, A. (2002). Musicology and methodology of humanitarian knowledge. The problem of dialogue. Odessa [in Russian].
6. Hannanov, I. (2013).The Complexities of the Theoretical Approach to the Music of Sergei Rachmaninov, SV Rakhmaninov and World Culture: Materials of the V International Scientific and Practical Conference. Ivanovka. P. 174–185 [in Russian].
Опубліковано
2017-07-03
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА