Соната для віолончелі та фортепіано № 1 Альфреда Шнітке в контексті еволюції авторського стилю.

Sonata for violet and piano № 1 Alfreda Schnitke in the context of evolution author’s style.

  • Yuliia Grybynenko Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової.
Ключові слова: Ключові слова: віолончельна соната, А. Шнітке, інтонаційна єдність, моностілістіка, пауза.

Анотація

Стаття присвячена розгляду образно-смислових, композиційно-драматургічних та жанрово-стильових особливостей першої віолончельної сонати А. Шнітке в контексті еволюції його композиторського мислення. Акцентується увага на драматургічних прийомах, специфіці та діапазоні мовних засобів, на особливостях трактування виражальних можливостей інструментів, на образному ладі твору, як етапного на новому витку еволюції авторського стилю композитора.
Ключові слова: віолончельна соната, А. Шнітке, інтонаційна єдність, моностілістіка, пауза.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Грібінєнко Юлія Олександрівна
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової.

Опубліковано
2016-09-28
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ