Концепційне поле музичної моторності

The concept field of musical motority

  • Olga Voronovskaya Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0001-7181-996X
Ключові слова: рух у музиці, музична моторність,концепційний підхід.

Анотація

Метою роботи є виявлення багатовимірності поняття та явища музичної моторності, яка містить у собі систему категорій нижчого порядку, тобто інший рівень її осмислення. Методологія дослідження. Головною відправною методичною позицією роботи стає положення І. Котляревського стосовно еволюції мислення в музично-художній сфері і відбиття цієї еволюції в двох рівноцінних мовних системах: в засобах музичної виразності і в поняттєвому апараті музикознавства. Наукова новизна. Вперше застосований концепційний підхід дозволяє виявити подвійний смисл музичної моторності як музичного явища та музикознавчого поняття, надати їй категоріального статусу, в зв’язку з чим позначено концепційне поле явища. Висновки: – музична моторність є конструктивно-процесуальним явищем, що забезпечує цілісність художньо-образної системи музики; – музична моторність є естетично-змістовним феноменом, що визначає емоційний рух «художньо-емоційного потоку».

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Вороновская Ольга Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент, докторант Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой

Посилання

1. Aranovsky, M. (1987). The structure of the musical genre and the current situation in music. Muzykal'nyy sovremennik, 5 – 44 [in Russian].
2. Bobrovsky, V. (1978). Functional bases of the musical form. Moscow [in Russian].
3. Coloney, V. (2002). Plastic beginning in the structure of piano performing intonation. Muzichne mistetstvo í kul'tura, 279-286 [in Russian].
4. Kurt, E. (1931). Basics of a linear counterpoint. B.V.Asaf'yev (Ed.). Moscow: State music Publishing House [in Russian].
5. Leont'yev, A. (1983). Selected psychological works. In 2 tons. Moscow [in Russian].
6. Nazaikinsky, E. (1972). About the psychology of musical perception. Moscow: Music [in Russian].
7. Sakharov, G. P. (Eds.).(1997). Heritage of B.Yavorsky: to the 120th anniversary of his birth. Moscow: State Centre. Museum of Culture M.I.Glinka [in Russian].
8. Sokhor, A. (1968). The aesthetic nature of the genre in music. Moscow: Music [in Russian].
9. Teplov, B. (1947). Psychology of musical abilities. Moscow [in Russian].
10. Ship, S. (1998). Muzichna form from sound to style. Kiev: Zapovit [in Ukrainian].
11. Steglich, R. (1950). Über den Mozart-Klang. Mozart-Jahrbuch. Salzburg [in Austria]
Опубліковано
2018-10-24
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА