Головний редактор:
Крістоф Фламм
– габілітований доктор, професор Гейдельберзького університету Рупрехта-Карла (Німеччина)

Заступник головного редактора:
О. І.
Самойленко – доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової

Редакційна колегія:

Н. А. Овчаренко – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування Криворізького державного педагогічного університету;

О. О. Матвєєва – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

А. М. Растригіна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Н. В. Пиж’янова – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

А. А. Татарнікова – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри хорового диригування Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової;

С. В. Осадча – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової;

О. В. Оганезова-Григоренко – доктор мистецтвознавства, професор, проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової;

А. Д. Черноіваненко – кандидат мистецтвознавства, професор кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової;

Н. П. Гуральник – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства факультету мистецтв імена Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

К. І. Майденберг-Тодорова – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової;

Л. І. Повзун – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри камерного ансамблю Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової;

Гельмут Льоос – габілітований доктор, професор, екс-директор Інституту музики Лейпцігського Університету (Німеччина);

Каліш Фолкер – габілітований доктор, професор, Дюссельдорфський університет імені Роберта Шумана (Німеччина);

Бальсіс Рімантас – кандидат наук, Клайпедський Університет (Литовська Республіка).