Категорія «концепту» в парадигмі європейської та китайської музичної культури

A category of «concept« in the paradigm of the European and Chinese musical culture

  • Lew Tseu Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка
Ключові слова: Ключові слова: концепт, концептосфера, національна музична культура, домінанта концепту.

Анотація

У статті зіставляються провідні концепти європейської та китайської традиції, що проектуються на художньо-естетичний світогляд китайських музикантів і композиторів. Категорія «концепту» в її проекції на музичне начало видається в цьому ракурсі цілком доречною, оскільки дозволяє вловити глибинний рівень змісту, який, хоч і присвоює собі в значній мірі специфіку європейського художнього мислення, все ж у своєму первинному значенні завжди спирається на національне світовідчуття у його духовно-філософських вимірах, у його особливому способі поєднання музичної інтонації та слова.
Ключові слова: концепт, концептосфера, національна музична культура, домінанта концепту.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Лу Цзе 
аспірант Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка.

Опубліковано
2015-12-25
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА