ВИЯВЛЕННЯ ІДЕЇ ВИДОЗМІНИ ЯК ПРОЦЕСУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕМИ У ФОРТЕПІАННОМУ ЦИКЛІ «МЕТАМОРФОЗИ» ДЖОНА КЕЙДЖА

  • Oleksandr Oleksandrovych Korchev Національна музична академія України імені П. І. Чайковського http://orcid.org/0000-0002-7455-5610
Ключові слова: метаморфози, ідея видозміни, процесуальність, проростання, Дж. Кейдж

Анотація

Мета роботи – розкрити зміст поширеної в композиторській практиці ХХ–ХХІ століть ідеї метаморфози на прикладі фортепіанного циклу Дж. Кейджа. Мета роботи зумовила такі завдання: окреслити жанрову палітру музичних творів із назвою «Метаморфози», з’ясувати характер утілення означеної ідеї; дослідити підходи до визначення явища метаморфози шляхом співвіднесення даної концепції з низкою усталених понять у сфері теоретичного музикознавства, зокрема принципу проростання В. Протопопова, техніки «серійної фрагментації», що наводить О. Григоренко, а також терміна «деривації», до якого звертається М. Арановський у праці «Музыкальный текст. Структура и свойства»; шляхом цілісного аналізу фортепіанного опусу Дж. Кейджа окреслити основні засоби вираження ідеї видозміни у процесі становлення композиції циклу. Методологія дослідження: системний метод – дає можливість співвіднести багатовекторну композиторську концепцію «метаморфози» із низкою актуальних понять теоретичного музикознавства; історичний метод – розкриває ретроспективу поширення ідеї метаморфози у творчості композиторів ХХ–ХХІ століть; метод структурного аналізу – дозволяє простежити за розвитком вихідної теми фортепіанного циклу Дж. Кейджа, розглянути особливості становлення музичного матеріалу твору, дослідити характерні ознаки функціювання принципу «деривації». Наукова новизна полягає в дослідженні ідеї «метаморфози», що є актуальною для творчості композиторів ХХ–ХХІ століть, висвітленні особливостей функціювання «деривації» на прикладі становлення музичного тексту фортепіанного циклу Дж. Кейджа “Metamorphosis”, виявленні характерних ознак функціонування даного принципу в композиції музичного твору. Висновки. Результати цілісного аналізу фортепіанного циклу дозволяють означити вихідну тему як тематичне джерело, що стає основою для музичного матеріалу всього твору. Становлення композиції являє собою процес безперервної трансформації теми, що приводить до її нового, видозміненого звучання у фінальній частині.

Посилання

1. Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства. Москва, 1998. 343 с.
2. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Ленинград, 1971. 376 с.
3. Григоренко Е. Джон Кейдж. Творчество. Киев, 2012. 226 с.
4. Левитин К. Геометрическая рапсодия. Москва, 2004. 216 с.
5. Переверзева М. Дж. Кейдж: жизнь, творчество, эстетика Москва, 2006. 333 с.
6. Хофштадтер Д. Гедель, Эшер, Бах. Эта бесконечная гирлянда. Самара, 2001. 752 с.
Опубліковано
2022-01-11
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА