МУЛЬТИІНСТРУМЕНТАЛІЗМ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МУЗИКАНТА

  • Oleksandr Serhiiovych Plokhotniuk Навчально-науковий інститут культури і мистецтв ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» http://orcid.org/0000-0003-0444-1615
  • Dmytro Yuriiovych Holoborodov Навчально-науковий інститут культури і мистецтв ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» http://orcid.org/0000-0001-9744-0026
Ключові слова: мультиінструменталізм, музиканти-мультиінструменталісти, професійні вміння музиканта

Анотація

Мета роботи полягає в дослідженні впливу мультиінструменталізму на розвиток професійних умінь музиканта. Методологія дослідження спирається на загальнонаукові принципи діалектики, термінологічного, системного та комплексного підходів; дослідження явища мультиінструменталізму (В. Білас, С. Королевський, І. Мацієвський та інші). Під час дослідження були використані такі методи: емпіричні (спостереження, порівняння), загальнологічні (аналіз, синтез, абстрагування). Наукова новизна дослідження полягає у виявленні позитивного впливу мультиінструменталізму на розвиток професійних умінь музиканта. Висновки статті дозволяють говорити про мультиінструменталізм як один із засобів розвитку професійних умінь музиканта. Явище володіння грою на двох або більше не близько споріднених інструментах за умов правильного підходу суттєво розширює перспективи індивідуального розвитку музиканта. В умовах жорстокої конкуренції на ринку праці музиканти-мультиінструменталісти почуваються дещо легше й мають більше шансів для самореалізації. У статті розглянуто переваги, якими володіє мультиінструменталіст для працевлаштування. Опанування більшої кількості інструментів дозволяє керівникам ансамблів краще розуміти учасників свого колективу. Мультиінструменталізм надає музикантам низку фінансових та кар’єрних переваг. Позитивний вплив цього явища спостерігається в діяльності викладачів, композиторів і аранжувальників. Вивчення кількох музичних інструментів значно покращує читку нот з аркуша, розширює світогляд музиканта та його музикальність. Мультиінструменталізм є одним із способів подолання депресії в музиканта. Окрім цього, мультиінструменталісти мають низку переваг і під час роботи в умовах дистанційного режиму. Факт існування мультиінструменталістів-професіоналів, які почуваються впевненіше за мономузикантів у музичному середовищі, дає підстави для ґрунтовнішого вивчення впливу явища мультиінструменталізму на розвиток професійних умінь музикантів.

Посилання

1. Білас В. Явище мультиінструменталізму у творчості львівських виконавців-духовиків. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя : збірник наукових праць. Рівне : Волинські обереги, 2017. Вип. 9. С. 187–191.
2. Ґоулман Д. Емоційний інтелект. Харків : Віват, 2019. 512 с.
3. Королевський С. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики в процесі оволодіння різними видами музичних інструментів, 2019. URL: https://vseosvita.ua/library/stattaformuvanna-profesijnoi-kompetentnosti-majbutnogo-vcitela-muziki-vprocesi-ovolodinna-riznimi-vidami-muzicnih-instrumentiv-118995.html (дата звернення: 30.04.2021).
4. Мациевский И. Народная инструментальная музыка как феномен культуры. Алматы : Дайк‑Пресс, 2007. 520 с.
5. Australian Bureau of Statistics. ANZSCO – Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations, Version 1.3, 2019. URL: https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/10EF-3C2AAC17C386CA2584A8000E7A25?opendocument (дата звернення: 11.05.2021).
6. Boulder Philharmonic orchestra. Master agreement 2019–2022. Boulder, 2019. 51 p.
7. Doubler David Summer, 2021. URL: https://www.summersong.net/music-education-resources/instrumental-doubling/ (дата звернення: 30.04.2021).
8. Freitas R. 5 benefits and 5 problems of playing multiple musical instruments by Ryan Freitas. 2016. URL: https://www.vibemusicacademy.com/blog/2016/5/17 (дата звернення: 30.04.2021).
9. Nielsen F. The Pros and Cons of Being a Multi-Instrumentalist, 2019. URL: https://www.roadietuner.com/blog/the-pros-and-cons-of-being-a-multi-instrumentalist/ (дата звернення: 30.04.2021).
10. Welsh D. 4 of the Most Overlooked Paths to a Career in Music. 2015. URL: https://blog.sonicbids.com/4-of-the-most-overlooked-pathsto-a-career-in-music (дата звернення: 30.04.2021).
Опубліковано
2022-01-11
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА