СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ «КОБЗАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО» У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ

  • Konstantin Valerievich Krepak Державний заклад «Навчально-науковий інститут культури і мистецтв Луганського національного університету https://orcid.org/0000-0003-0192-2915
Ключові слова: стилістичні особливості, жанр, соціум, кобзарське мистецтво, духовність, культура.

Анотація

Мета роботи – визначення стилістичних особливостей жанру та всебічна популяризація яскравого, творчого явища української культури «кобзарське мистецтво», в якій автор привертає увагу до знайомства та вивчення професійної творчості сучасних українських митців: композиторів, поетів, музикантів тощо. Методологія дослідження спирається на історичні дані науковців та сучасних музикознавців у питанні формування сучасного розуміння духовної потреби модернізації та вдосконалення музичного жанру «кобзарське мистецтво». Наукова новизна полягає в обґрунтуванні стилістичних особливостей жанру «кобзарське мистецтво», та його історичного значення у створенні художньо-образного явища сучасними українськими митцями. Висновки. Стаття «Стилістичні особливості жанру «кобзарське мистецтво» у сучасному соціумі» присвячена розвитку українського кобзарського музичного мистецтва та пошуку нових, невід’ємних фактів про кобзарство на перетині століть. Серед соціокультурних умов розвитку визначено демократизацію суспільства і свободу кобзарської творчості, активізацію кобзарських культурних центрів та кобзарської пісенної творчості українських митців кобзарського мистецтва. Характеризуючи розвиток людського суспільства, яке стає все більш вибагливим до культурних уподобань, розуміння системи організації духовності, художньої культури та мистецтва стає потребою у необхідності формування своєї особистої свідомості та загального розуміння стану трансформації музичного мистецтва. Проблема взаємодії жанру та стилю кобзарського мистецтва є однією зі складних та актуальних, що підтверджується наявністю у різні історичні епохи численних досліджень, пошуків нових підходів до її вивчення, переосмисленням традицій минулих поколінь, синтезом національно-культурних надбань. Категорії жанру та стилю слугують для вивчення художніх явищ та процесів. Незважаючи на те, що багато аспектів щодо жанрово-стильових особливостей композиторської творчості досить ґрунтовно розглянуто, постійно зростає ускладненість композиторської мови, яка вимагає пошуків жанрових модифікацій, що продиктовані поглибленням та ускладненням у сфері смислової змістовності творів, потребує подальшого дослідження жанрово-стильових новацій, що й зумовило вибір теми статті: «Стилістичні особливості жанру «кобзарське мистецтво» у сучасному соціумі».

Посилання

1. Грицай С. Народний професіоналізм. Мистецтво та етнос: культурологічний аспект. Київ, 1991. С. 5–35.
2. Губ’як В. Кобзарство на теренах Галичини. Народна творчість та етнографія. 1998. № 4. С. 33–39.
3. Жеплинський Б. Кобзарі-бандуристи. Львів : Академічний експрес. 1997. С. 41–68.
4. Загайкевич М. Левко Колодуб. Творчі портрети українських композиторів. Київ : Музична Україна. 1973. С. 8.
5. Іваницький А. Українська народна музична творчість. Київ : Музична Україна. 1990. С. 333.
6. Іонов В. Категорії жанру і стилю у контексті історіографічного дослідження музично-творчого процесу. Культура і Сучасність. 2014. № 2. С. 88–94.
7. Лігус О. Проблема стилю в музикознавчих дослідженнях: досвід систематизації. Молодий вчений. 2018. № 1(2). С. 673–676.
8. Лігус О. Теоретичні аспекти співвідношення музичного стилю і жанру. Вісник КНУКІМ. 2016. Вип. 35. С. 29–137.
9. Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 2003. С. 248.
10. Савчин М. Роль мистецтва у соціумі : навчальний посібник. Київ, 2000. С. 208.
Опубліковано
2022-09-22
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ