РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ ВОКАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОКСАНИ ЛІСОВСЬКОЇ

  • Olha Vasylivna Boryn ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» https://orcid.org/0000-0001-9796-6191
Ключові слова: вокальне виконавство, дитяча вокальна творчість, професійна діяльність педагога, педагог-музикант, вокальне мистецтво.

Анотація

Мета роботи – висвітлити процес розвитку дитячої вокальної творчості крізь призму професійної діяльності відомої прикарпатської педагогині Оксани Лісовської, окреслити основні підходи до роботи з дітьми, розкрити багатогранність та різновекторність професії музиканта-педагога. Методологія дослідження базується на застосуванні системного підходу, методів аналізу та синтезу, систематизації теоретичних даних та інтерв’ю. У роботі здійснено комплексний аналіз професійної діяльності Оксани Лісовської щодо розвитку дитячої вокальної творчості та досліджено роль особистості педагога в творчому становленні молодого покоління. Наукова новизна полягає в тому, що вперше у науковій літературі окреслено творчий внесок та педагогічну діяльність української співачки, композиторки, педагогині, журналістки, телеведучої, заслуженої працівниці культури України Оксани Лісовської щодо розвитку вокального виконавства дітей. Висновки. Вокальне виконавство дітей є неповторним багатством духовної культури українського народу, джерелом розвитку і примноження сучасної музичної культури. В процесі взаємодії педагога з вихованцями у сфері музичного виконавства відбувається формування особистісних якостей дітей та розвиток соціально прийнятних навичок і вмінь. Професія педагога з вокалу являє собою нероздільну єдність педагогіки та вокального мистецтва, а також вимагає широкого комплексу загальнопедагогічних і спеціальних здібностей. Задля належного розвитку цих здібностей необхідною є активна творча діяльність, що не лише сприяє виявленню вже сформованих, а й може відкрити потенційні здібності вихованця та надалі й розвинути їх. Досвід Оксани Лісовської, яка нещодавно відзначила 20-річчя своєї діяльності у зразковій вокальній студії «Ліра» при Палаці культури «Мінерал» (м. Калуш), показує, що професія музиканта-педагога уособлює не лише наявність професійної фахової підготовки, а й володіння творчим підходом у роботі з вихованцями з урахуванням різновекторності творчого процесу на основі індивідуальних, вікових особливостей та музично-вокальних здібностей вихованців.

Посилання

1. Афанасьєв Ю.Л., Джура О.Ф. Професійна підготовка музиканта: уроки Болеслава Яворського : монографія. Київ : ДАКККіМ, 2009. 128 с.
2. Борин О.В. Інтерв’ю з Оксаною Лісовською. 20 травня 2021 року. Архів автора.
3. Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини. Київ : Музична Україна, 1978. 256 с.
4. Гребенюк Н.Є. Вокально-виконавська творчість : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства : 17.00.03. Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. Київ, 2000. 30 с.
5. Гук А. Калуський гурт «Ґаздиньки» переміг на Міжнародному пісенному фестивалі «Молода Галичина». 0342.ua – Сайт міста Івано-Франківська. 13.07.2019. URL: https://www.0342.ua/news/2452126/ kaluskij-gurt-gazdinki-peremig-na-miznarodnomu-pisennomu-festivalimoloda- galicina (дата звернення: 08.10.2021).
6. «Ґаздиньки» стали володарями головного Гран-прі фестивалю «Свято». КалушNews.City. 15.01.2021. URL: https://kalushnews. city/articles/122353/gazdinki-stali-volodaryami-golovnogo-gran-prifestivalyu- svyato (дата звернення: 08.10.2021).
7. Івано-Франківське обласне телебачення «Галичина». URL: https://www.youtube.com/c/tvGalychyna/playlists (дата звернення: 30.09.2021).
8. Кристина Дутчак. “It’s my life”. URL: https://www.youtube.com/ watch?v=MgICCWzZe2A (дата звернення: 07.10.2021).
9. Оксана Лісовська – завідувачка редакції музичних, розважальних та пізнавальних програм. Офіційний сайт Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина». URL: https://galtv.if.ua/people/oksanalisovska (дата звернення: 30.09.2021).
10. Олексюк О.М. Музична педагогіка : навчальний посібник. Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2006. 188 с.
11. Ониськів М. Їх порівнюють з ДахаБраха. Про folk band “Torban” розповідає його солістка – калушанка Марічка Чічкова. КалушNews.City. 09.04.2018. URL: https://kalushnews.city/articles/3389/ ih-porivnyuyut-z-dahabraha-pro-folk-band-torban-rozpovidae-jogosolistka- kalushanka-marichka-chichkova (дата звернення: 04.10.2021).
12. Студія вокального мистецтва “Golden Voice”. Офіційний сайт. URL: https://golden-voice.lviv.ua (дата звернення: 07.10.2021)
13. Христина Дутчак. “Strange birds” – выбор вслепую. Голос страны. 7 сезон. 05.03.2017. URL: https://www.youtube.com/ watch?v=1jStJ6bGobM (дата звернення: 07.10.2021).
14. Яворский Б.Л. Воспоминания, статьи и письма: в 2-х т. / ред.-состав. И.С. Рабинович ; под общ. ред. Д.Д. Шостаковича. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Советский композитор, 1972. Т. 1. 720 с.
15. Torban – Весна (Альбом). Нотатки про українську музику. 26.03.2018. URL: https://notatky.com.ua/torban-vesna-lp/ (дата звернення: 04.10.2021).
Опубліковано
2022-09-22
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА