ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАВСЬКОГО ПРОЧИТАННЯ ЛЮТНЕВОЇ МУЗИКИ В ГІТАРНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

  • Олена Олегівна Дроздова Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра https://orcid.org/0000-0002-8706-7149
Ключові слова: лютнева музика, гітарне мистецтво, стильові особливості, жанр фантазії, виконавська інтерпретація.

Анотація

Мета роботи – виявлення факторів, що зумовлюють ознаки автентичності звучання лютневої музики XV–XVI століть при її виконанні на класичній гітарі, зокрема, розгляд композиторського лютневого мистецтва вказаного періоду; узагальнення та систематизація відомостей про розвиток музичного інструментарію сімейства лютневих; аналіз гітарно-інтерпретативних особливостей. Методологія дослідження – системний підхід до виконавського прочитання лютневої музики; культурологічний та музикознавчий методи аналізу стилістичних особливостей автентичності виконання. Наукова новизна – обґрунтування та систематизація виконавського комплексу у виконавському прочитанні старовинної лютневої музики на прикладі деталізації ознак жанру фантазії XVI ст. Вперше старовинна музика роглянута в ракурсі природної взаємодії композиторського та виконавського мистецтва; виділено основні специфічні риси будови, строю, тембрових якостей лютні, що формують аплікатурне мислення, слухові уявлення голосоведення, методи роботи з деякими технічними аспектами при відтворенні її на гітарі. Висновки. Проблематика збереження, виявлення та втілення основних ознак автентичності виконання старовинної музики XVI ст. є актуальною, нагальною, важливою й такою, що потребує ґрунтовного науково – теоретичного дослідження. Встановлено, що історично-культурними передумовами, які визначили якісний розвиток гітарного мистецтва є вплив загальноєвропейської культури, зокрема лютневої музики, яка збагатила витоки гітарного мистецтва та сформувала основу професійної мистецької традиції. Інтерпретаційна майстерність, відповідно стилістиці твору, є одним з найбільш вагомих аспектів формування школи гітарного виконавства і повинна бути індивідуально спрямованою відповідно творчого методу музиканта, але при цьому максимально відображати звуко – образні тенденції епохи написання твору. Творче прочитання історичної музичної спадщини для інструментів-попередників гітари є одним з важливих завдань гітарного виконавства.

Посилання

1. Бурханов А. Неизвестное о «твореньице» Хуана Карлоса Амата, испанской гитаре, бандоле и многом другом. Старинная музыка. М., 2012. № 3-4 (57-58). С. 38–60.
2. Контрерас А. 165 советов Дэвида Расселла по технике гитарной игры. / Пер. с испанского Г. Нуждина сделан по изданию: Contreras, Antoniode. Latc-nicade David Russellen 165 consejos. Seville, 1998. 164 c.
3. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник. В 2-х т. Т. 1. По XVIII век. 2е изд., перераб. и доп. М.: Музыка, 1983. 696 с.
4. Лисенко М. В. Народні музичні інструменти на Україні / ред. М. Т. Щоголь. Київ : Мистецтво, 1955. 62 с.
5. Михайленко Н.П. Методология исполнительского мастерства гитариста. Киев : Ровно, 2009. 241 с.
6. Черноіваненко А. Д. Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології. Одеса : ВД «Гельветика», 2021. 704 с.
7. Чухліб О. Торбан як різновид барокової лютні в Україні. Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2 червня 2017 року. Київ : НЦНК «Музей Івана Гончара». С. 29–40.
8. Шнайдер Дж. Гитара ХХ века: второй золотой век. Гитара и лютня / пер. О. Владимировой. Мусарт: интернет-журнал. 2005. № 1. URL: http://guitar.ru/articles/instruments/instruments_454.html
9. Frederick N. Ренессанс Гитары. Музыкальные продажи Америки. URL: https://archive.org/details/sologuitarplayin00noad
10. Júlio Ribeiro Alves. The History of the Guitar. Хантингтон, 2015.
11. Poulton D., Lam B. The collected lute music of John Dowland. London : Faber Music Limited, 1974, 1978. 339 p.
12. Sanz G. Instruccion de musica sobre la guitarra espaÑola; y metodo de primeros rudimentos, hasta tanerla con destreza / Compuesto por el licenciato Gaspar Sanz. Zaragoca, 1674. 55 p.
Опубліковано
2022-12-28
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА