СПЕЦИФІКА ФОРТЕПІАННО-ВИКОНАВСЬКОГО МОВЛЕННЯ ТА ФЕНОМЕН КИТАЙСЬКОГО ПІАНІЗМУ

Ключові слова: фортепіанно-виконавське мовлення, музична мова, національний стиль, китайський піанізм, вербальне інтонування, музичне інтонування, класичний репертуар, національно-стильове переінтонування, фортепіанна гра

Анотація

Мета дослідження – на основі вивчення наукових досліджень китайських музикознавців, присвячених феномену китайського піанізму, визначити особливу інтерпретативно-стильову позицію китайських піаністів, котра обумовлює їх способи входження до контексту європейської фортепіанної традиції, у тому числі – способи оволодіння класичною композиційною логікою, принципи відбору репертуару та використання технічних засобів фортепіанної гри. Методологія роботи зумовлюється єдністю історико-наративного, дискурсивного та стильового підходів, передбачає поглиблення інтерпретативних оцінок та персонологічних характеристик. Наукова новизна даної статті зумовлюється виявленням того факту, що саме завдяки своїй певній стилістичній обмеженості та технологічній спрямованості піаністична творчість китайських музикантів підтверджує специфічну природу й естетичну відкритість – спроможність до перетворень – феномена мистецької гри в музиці, зокрема стосовно й особистісної інтерпретації. Доводиться, що специфічні стилістичні мовні ознаки китайського піанізму є їх необхідною ментальною відмінністю, завдяки якій китайські музиканти не лише створюють нові інтерпретативні версії класичного фортепіанного репертуару, а й пропонують новий стильовий різновид піаністичного мовлення. Висновки. У цілому, узагальнюючи матеріал даної статті, можна прийти до заключного висновку про те, що важливими складовими інтерпретативно-стильової позиції китайських піаністів є: орієнтир на світові авторитети піанізму, на досягнення великих музикантів, відбиті в аудіо й відеозаписах, наслідування високим авторитетам, імітація видатних інтерпретацій; аналіз відомих, «еталонних» інтерпретацій не тільки на заняттях у класі, але й у теоретичних дослідженнях, поява значного числа наукових аналітичних робіт (дисертацій і статей) з проблем розвитку слуху, виразності гри, по вивченню інтерпретацій; широке використання Інтернет-ресурсів як новий характерний аспект сучасної китайської педагогіки.

Посилання

1. Москаленко В. Творческий аспект музыкальной интерпретации (к проблеме анализа). К.: Мин. культ. Украины, КГК, 1994. 157 с.
2. Пухлянко М. Конкурс музыкантов-исполнителей как феномен современного культурного пространства. Дис. … канд. искусств.; спец.: 26.00.01 – теория и история культуры. К., 2015. 188 с.
3. Сюй Бо. Феномен фортепианного исполнительства в Китае на рубеже XX-XXI веков: дис. … канд искусствов.: 17.00.02. Ростов-на-Дону, 2011. 149 с.
4. Сюй Бо. Китайские пианисты на рубеже ХХ-ХХІ вв.: исполнительские достижения и система обучения // Южно-Российский музыкальный альманах. 2011. № 1 (8). С. 57–68.
5. Сюй Бо. Китайские пианисты сегодня – проблемы стилистики интерпретации // Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного образования: сб. научных трудов. 2011. Вып. 9. С. 257–262.
6. Хуан Цзечуань. Теоретические предпосылки изучения сонатности как принципа музыкальной композиции // Музичне мистецство і культура: Науковий вісник ОДМА імені А.В. Нежданової. Одеса : Астропринт, 2012. Вип. 15. С. 164–174.
7. Хуан Цзечуань. Амбивалентность исполнительской семантики Седьмой фортепианной сонаты С. Прокофьева // Музичне мистецство і культура: Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2012. Вип. 16. С. 453–462.
8. Хуан Цзечуань. Музично-виконавське мислення як відображення творчої особистості // Проблеми сучасності : культура, мистецтво, педагогіка: зб. наук. пр. Луган держ. ін.-т культури і мистецтв. Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2010. Вип. 26 (2013). С. 158–166.
Опубліковано
2022-12-30
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА