ІСТОРІЯ УКРАЇНИ У ДЗЕРКАЛІ СИМФОНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА ЯКОВЧУКА

Ключові слова: українська культура, історія України, програмна музика, симфонічна творчість, композитор Олександр Яковчук

Анотація

Мета статті – розкрити особливості втілення теми історії України у симфонічній творчості Олександра Яковчука. Методологія дослідження ґрунтується на системному підході, охоплюючи історико-культурологічний, системно-аналітичний та жанрово-стильовий ракурси. Використано низку загальнонаукових (історичний, історико-культурний, хронологічний, біографічний) та спеціальних (жанрово-стилістичний, метод цілісного аналізу, семантичний) методів. Наукова новизна полягає у розгляді симфонічної творчості композитора з погляду вияву теми історії України та у розкритті особливостей її утілення в обраних творах. Висновки. Простежено етапи симфонічної творчості О. Яковчука в контексті розвитку українського симфонізму 1970–2010-х років. Виокремлено програмні твори, присвячені темі історії України (симфонічна поема «Золоті ворота», симфонії: Перша «Біоритми Чорнобиля», Третя «Відгомін дитинства», Четверта «Тридцять третій», Сьома «Майдан», Восьма «Нескорені»). Визначено примат програмності в означених творах. Відзначено увагу митця до найтрагічніших подій українського минулого та сьогодення (оборона Києва від монголо-татарської орди, Голодомор, Друга світова війна, Чорнобильська трагедія, Революція Гідності, російська агресія на Донбасі). Виявлено драматичний тип симфонізму в драматургії розглянутих творів, відповідно до змісту програмності. Охарактеризовано новаторські ознаки концепції симфонічного циклу (усі симфонії, крім Третьої, мають нетипову кількість частин) та виконавського складу (поєднання оркестрового та вокально-хорового звучання у Третій та Четвертій симфоніях, пієтет духових у Восьмій). Розкрито особливості симфонічного стилю у розглянутих творах (розвинена лейтмотивна система, значна роль духової групи, інструментальних соло, пошук незвичайних тембрових поєднань та нових тембрів).

Посилання

1. Зинькевич Е. Динамика обновления: Украинская симфония на современном этапе в свете диалектики традиции и новаторства (1970-е – начало 80-х годов). Київ: Музична Україна, 1986. 183 с.
2. Кушнірук О.П. Джерелознавчі аспекти проблеми «композитор і фольклор» у творчості О. Яковчука. Мистецтвознавчі записки. 2019. Вип. 35. С. 230–234.
3. Кушнірук О. Симфонізм Олександра Яковчука у віддзеркаленні раннього та пізнього періодів творчості. Студії мистецтвознавчі. Київ, 2017. Вип. 1. С. 7–16.
4. Кушнірук О.П. Симфонічний доробок О. Яковчука в постмодерному контексті української музичної культури. Вісник ДАКККіМ. Київ, 2013. Вип. 4. С. 156–160.
5. Кушнірук О. Симфонічний стиль Олександра Яковчука: динаміка становлення. Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. 2020. Вип. 127. С. 27–38.
6. Кушнірук О.П. Хорова творчість Олександра Яковчука: жанрові та стильові параметри. Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. 2019. Вип. 125. С. 65–76.
7. Чернова-Строй І. Музика нескорених. Культура і життя. 2018. № 19. 12 травня. С. 12–13.
8. Чібалашвілі А. Музика другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Концептуальність як ознака часу. Мистецтвознавство України. 2017. Вип. 17. С. 250–257.
9. Яковчук Н.Д. Камерно-інструментальні ансамблі О. Яковчука: жанрово-стильовий аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ, 2017. 16 с.
Опубліковано
2022-12-30
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ