ПУБЛІЦИСТИКА ОСИПА ЗАЛЕСЬКОГО НА СТОРІНКАХ МИСТЕЦЬКОГО ЖУРНАЛУ «ОВИД»

  • Olha Andriivna Bilinska Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-1319-8808
Ключові слова: Осип Залеський, журнал «Овид», музикознавець, стаття, публіцистика, композитор, митець, діаспора

Анотація

Мета роботи полягає в опрацюванні та аналізі музичної публіцистики Осипа Залеського, опублікованої на сторінках журналу «Овид». Методологія дослідження спирається на культурно-історичний, структурний і системний методи для висвітлення історії створення музикознавчої спадщини О. Залеського та її жанрової палітри, також використовується музично-аналітичний метод, щоб проаналізувати публіцистичні твори Осипа Залеського. Наукова новизна дослідження полягає в спробі вперше проаналізувати зразки музичної періодики Осипа Залеського, який, співпрацюючи з журналом «Овид», окреслював реалії побутування та творчості українських митців (кінець ХІХ – середина ХХ століття). У мистецькому журналі «Овид» було опубліковано декілька статей, які вперше піддаються аналізу. Розкривається тематика публікацій, їхня роль в ознайомленні української діаспори з музичним життям материкової України. Висновки. Завдяки літературно-мистецькому журналу «Овид» О. Залеський поширював важливу інформацію про українське музичне мистецтво, його видатних представників, зокрема, про українських митців та педагогів (Ореста Руснака, Олександра Тисовського), рецензував довідкову літературу, шукав зв’язки літератора Івана Франка з музикою і ділився пережитим воєнним досвідом з часів Першої світової війни. Він невтомно працював над популяризацією української культури у світі серед українців діаспори і представників інших національностей. О. Залеський мріяв, що саме українська музика, народна пісня повідає світові про талановитий український народ, композиторів і виконавців, у ментальній природі яких музикальність є генетичним кодом. У публікаціях О. Залеський підкреслював, що Україна має свою історію і героїв, якими варто пишатися, митців світової слави, унікальну культуру і традиції. Тим самим, він здійснив вагомий поступ у розвитку і популяризації українського музичного мистецтва в діаспорі.

Посилання

1. Залеський О. Артуро Тосканіні (1867–1957). Овид. 1958. Ч. 3(92). Квітень. С. 11–12.
2. Залеський О. З мого життя. Альманах Станиславівської землі: зб. м-лів до іторії Станиславова і Станиславівщини [ред.-упор. М. Климишин]. Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1985. Т. 2. С. 122–133.
3. Залеський О. Іван Франко в музиці. Овид. 1966. Ч. 3 (138). Липень-вересень. С. 31–33.
4. Залеський О. Листопадовий спогад. Овид. 1958. Ч. 8 (97). Листопад. С. 8–10.
5. Залеський О. Орест Руснак. Овид.1961. Ч. 1 (112). Січень. С. 27–28.
6. Залеський О. Основник українського пласту. Овид. 1966. Ч. 3 (138). Липень-вересень. С. 34.
7. О. Зал. (Осип Залеський) Степан Шах: Львів – місто моєї молодости. Овид. 1957. Ч. 2–3 (79–80). лютий-березень. С. 44.
8. Саранча Г. В. Микола Денисюк – видавець українського літературно-мистецького журналу «Овид» (Чикаго, США). Наукові записки. Випуск 11. Вінниця, 2006. С. 179–181.
Опубліковано
2022-12-30
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ