ФОРТЕПІАННІ КОМПОЗИЦІЇ В. КОСЕНКА У ВИРАЖЕННІ СТИЛЬОВИХ ОЗНАК ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ

  • Liudmyla Oleksandrivna Ivanova Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0002-5363-0685
Ключові слова: стиль в музиці, традиціоналізм, модерн-авангард, музична композиція, фортепіанне виконання

Анотація

Мета роботи – визначити стильові чинники фортепіанних творів В. Косенка, зокрема, спираючись на аналіз Поеми-легенди ор. 12 № 1 та Концертного вальсу, як вираження традиціоналістської мистецької позиції, в яких просимволістські складові демонстрували дотичність до типології модерну, що до середини ХХ сторіччя став органічною часткою академічного мислення в музично-мистецькій сфері. Методологією дослідження є прийнятий у вітчизняному мистецтвознавстві інтонаційний підхід герменевтичного нахилу і передбачає похідний від неї стильово-компаративний аналіз. Також використовуються культурологічний та музикознавчий методи музикознавчого аналізу. Наукова новизна дослідження зумовлена оригінальністю стильового тлумачення спадщини Косенка, а також тим, що фортепіанні твори композитора вперше в українському музикознавстві розглядаються у вказаному ракурсі. Висновки. Прийняте бачення мистецького світу ХХ сторіччя як «поліфонії накладення» традиціоналізму й авангарду передбачало певну стильову дифузію, коли традиціоналісти набували доторканості до модерну-авангарду, а в останньому щедро проростали певні традиційні форми мислення. В даній роботі зроблена спроба охопити стильовий обсяг зробленого В. Косенком у органічній для нього фортепіанній творчості у спиранні на традиціоналістські засади мислення як на одну з базисних «метастильових» ліній мистецтва минулого століття, що частково співпадала із засадами соцреалізму, але склалася незалежно від останнього і на певних етапах у протистоянні йому – що стосується відверто релігійних чи месіанськи-екстатичних показників мислення. Поема-легенда, Концертний вальс В. Косенка за жанровим визначенням складає пограниччя романтизму і символізму, при тому що перше явно «пересилює» стильові установлення, що йдуть від органічних для України наслідувань від Ф. Шопена.

Посилання

1. Лю Кетін. Сучасна фортепіаннаяшкола Тайваню в аналогіях до європейського мистецтва ХХ століття: дис. … канд. мист.: 17.00.03 / ОНМА імені А.В. Нежданової. Одесса, 2017. 180 с.
2. Даценко В. Особистісні детермінанти творчої індивідуальності Віктора Косенка: дис. … канд. мист.: 26.00.01. Київ, 2021. 199 с.
3. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. К., 1974. 421 с.
4. В. Косенко. Обрані фортепіанні твори / ред.-укл. А. Корженевський, вступ. ст. Ю. Малишева. Київ: Музична Україна, 1980. 56 с.
5. Каданцева Н. Камерно-вокальна ґенеза та евристика оперної творчості (на матеріалі репертуару одеського національного театру опери та балету): дис. … докт. філос.: 025. Одеса, 2021. 189 с.
Опубліковано
2022-12-30
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА