РОЛЬ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА В КОНЦЕРТНОМУ ЖИТТІ ОКУПОВАНОГО НІМЦЯМИ ЛЬВОВА (1941–1944 РР.)

  • Tatiana Pavlovna Fisher Львівський фаховий музичний коледж імені С. П. Людкевича https://orcid.org/0000-0001-7195-9073
Ключові слова: німецька окупація Львова, Інститут Народної Творчості, Кость Місевич, Юрій Сінгалевич, Зіновій Штокалко, Київська капела бандуристів, Великий радієвий концерт побажань, Конкурс самодіяльних солістів

Анотація

Мета роботи – спростувати поширені міфи про скупість музичного життя 1941–1944 рр. (особливо в порівнянні з минулим періодом), які породила тривала заборона досліджувати культуру зазначеного періоду та відсутність доступу до документальних джерел. Методологія дослідження – спирається на системно-аналітичний та компаративний методи, а також контент аналіз щоденної газети “Львівські вісті” та щомісячника “Наші дні”, які були офіційно дозволеними виданнями впродовж зазначеного часового проміжку. Наукова новизна статті полягає у демонстрації моделі застосування класичної музики в якості струнко організованої системи ідеологічної пропаганди та визначення ролі народно-інструментального виконавства як її антипода. Висновки. Процес детального відтворення концертного життя дистрикту Галичина виявив, що народно-інструментальне виконавство періоду німецької окупації – важливий чинник боротьби за український контент в культурному житті української громади Східної Галичини. Так склалося, що найбільше поширення на той час мала бандура як сольний та ансамблевий інструмент. Попри незаперечну присутність гітари, мандоліни, домри, подекуди цитри та акордеона в побутовому музикуванні галичан першої половини ХХ ст., саме бандура в очах локальної інтелігенції була тим інструментом, що якнайкраще виражав національну ідентичність та засвідчував культурну єдність з українцями Великої України (що було вкрай важливим в даних історично–політичних обставинах). Злет концертної активності народних виконавців 1941–1944 рр. – закономірний результат сорокарічного впровадження інструменту в музичний обіг Східної Галичини. Скориставшись політичною ситуацією, музична інтелігенція змогла не тільки задовільнити “мистецький голод” соціуму на українську музику, а й зреалізувати широкомасштабну (наскільки це було можливо за тих умов) пропаганду власної культури.

Посилання

1. Барвінський В. ІХ симфонія. Симфонічний концерт Бетовенських творів. Львівські вісті. 1942. (№ 302).
2. Дика Н. Український простір музикування: Квартет імені Лисенка. Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір: тези міжн. наук.-практ. конф. Львів, 2013. С. 91–96.
3. Кашкадамова Н. Фортеп’янне мистецтво у Львові: статті, рецензії, матеріали. Тернопіль: СМП «Астон», 2001. 400 с.
4. Кияновська Л.О. Галицька музична культура ХІХ–ХХ ст. Чернівці: Книга – ХХІ, 2007. 620 с.
5. Книга протоколів музичного товариства ім. Миколи Лисенка (1922–1939) / упор. Яким Горак. Львів: Апріорі, 2019. 756 с.
6. Кобрин Н. В. Музично-освітня система лисенківської доби в Галичині. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ, 2018. Вип. 121. С. 46–58.
7. Кобрин Н.В. Музична культура в національному русі галицьких українців (1891–1939): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Львів, 2010. 252 с.
8. Кудрик Б. Вечір німецької музики. Львівські вісті. 1941. (№ 69).
9. Культурне життя в Україні: Західні землі (Документи і матеріали). Київ: Наукова думка, 1995. Т. 1: 1935–1953. С. 59–62.
10. Львівське державне музичне училище ім. С. Людкевича. Сторінки історії / Ред.-упор. Н. Пузанкова. Львів: ТеРус, 2009. С. 3–10.
11. Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи. Том 2 / Упор., ред., переклади, примітки і бібл. З.Штундер. Львів: Дивосвіт, 2000. 816 с.
12. Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до музичної академії у Львові. У двох томах. Том 1. Львів: Сполом, 2003. 288 с.
13. Мельник Л. Музична журналістика: теорія, історія, стратегії. На прикладах із щоденної преси Львова від початків до сьогодення. Львів: ЗУКЦ, 2013. 383 с.
14. Молчко У. Публіцистична спадщина Нестора Нижанківського. Дрогобич: Посвіт, 2014. 304 с.
15. Нога О. Хроніки міста театрів. Театральне життя Львова впродовж 1920–1944 р. Львів: Українські технології, 2006. 263 с.
16. Офіциський В. Діяльність «Об’єднання праці українського студентства» за матеріалами журналу «Студентський прапор» (1943–1944). Українські землі в роки Другої світової війни: Наук.-метод. зб. матер. конференції (Ужгород, 19 грудня 1997 р.) / Упоряд. В. Мельник і Р. Офіцинський. Ужгород: Патент, 1998. С. 141–161.
17. Паньків Б. Львівський музичний інститут Анни Нєментовської на перехресті традиції та інноваційності. URL: http://um.etnolog.org.ua/zmist/2018/223.pdf (дата звернення: 03.07.2022).
18. Паньківський К. Роки німецької окупації. Життя і мислі. Кн. 7. Нью-Йорк; Торонто, 1965. 479 с.
19. Союз Українських Професійних Музик у Львові: Матеріали і документи. Редактори-упорядники В. Сивохіп і Р. Стельмащук. Львів: Сполом, Видавництво М.П. Коць, 1997. 144 с.
20. Тарнавський О. Літературний Львів 1939–1944. Спомини. Львів: Просвіта, 1995. 123 с.
Опубліковано
2022-12-30
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА