СУЧАСНИЙ ОПЕРНИЙ ТЕАТР ЯК ПРЕДМЕТ МУЗИКОЗНАВЧОГО ВИВЧЕННЯ: МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИЙ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ

  • Na Wang Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: сучасний оперний театр, музичний театр, оперний герой, художній образ, оперний персонаж

Анотація

Метою статті є виявлення основоположних принципів, художніх параметрів і ціннісно-смислових орієнтирів сучасного оперного театру, що розглядаються в широкому музикознавчому дискурсивному полі. Для вивчення соціально-естетичної ролі художнього значення формуються теоретичні параметри розгляду взаємозв’язку й взаємовпливу феноме- нів театру й опери. Методологія роботи визначається системою істо- ричного й теоретичного підходів, кожен з яких представлений комплек- сом методів, заснованих на об’єднанні таких, як музично-історичний, інтерпретаційний, оперознавчий, театрознавчий, текстологічний і се- міологічний. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні й систематизації підходів до вивчення явища сучасного оперного театру, в рамках яких створюється репертуарна фактографія сучасних європейських і ки- тайських оперних театрів. Виявляються нові інтерпретаційні можли- вості й режисерські рішення, зумовлені розширенням художньо-творчих кордонів оперного театру як одного з провідних соціокомунікативних механізмів сучасного музично-культурного простору. Висновки. Сучасний оперний театр як феномен, похідний від музич- ного театру, в основі своїй містить опору на спорідненість музичного й театрального компонентів дії, оскільки в такому вигляді театру вони є нерозривною єдністю; безпосереднім зв’язком з історичним минулим, з його культурно-історичними традиціями в сукупності з можливими культурними впливами ззовні; зосередженістю театральної дії навколо головної дійової особи з поглибленою характеристикою її внутрішнього світу, психоемоційних станів, навколо яких і розгортається головна подієва канва твору. Оперний театр займає важливе місце в музич- но-історичному процесі й набуває значення одного з найпотужніших соціокультурних інституційних механізмів культури, роблячи істотний вплив на формування ціннісно-смислових домінант культури й особи- стісну свідомість людини.

Посилання

1. Aristotle (1983). Poetika [Poetics]. Aristotle. Works (in 4 volumes). Moscow: Mysl’, vol. 4, pp. 645–680 [in Russian].
2. Lisenkova, A. (2003). Sotsial’naya kommunikatsiya kak faktor razvitiya muzykal’noy teatral’noy kul’tury [Social communication as a factor in the development of musical theater culture]. Candidate’s thesis. Saint-Petersburg [in Russian].
3. Loseva-Demidova, E. (2010). Opernoe iskusstvo kak faktor formirovaniya tsennostnykh orientatsiy zritel’skoy auditorii [Opera art as a factor in the formation of value orientations of the audience]. Candidate’s thesis. Moscow [in Russian].
4. Cherkashyna-Gubarenko, M. (2013). Opernyy teatr v prostranstve menyayushchegosya mira: stranitsy opernoy istorii v kartinkakh i litsakh: monografiya [Opera house in the space of a changing world: pages of opera history in pictures and faces: monograph]. Kyiv [in Russian].
5. Zhang Lizhen (2010). Sovremennaya kitayskaya opera: istoriya i perspektivy razvitiya [Contemporary Chinese Opera: History and Development Prospects]. Candidate’s thesis. Saint-Petersburg [in Russian].
Опубліковано
2019-10-16
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА