Опера «Дон Кіхот» К. Альфтера: традиційне і новаторське в трактовці «вічного» образу

Opera «Don Quixote» K. Alffter: the traditional and the innovative in the interpretation of the «eternal» image

  • Viktoriia Mishchuk Рівненське музичне училище РДГУ.
Ключові слова: образ Дон Кіхота, образ Сервантеса, тема донкіхотства, іспанське, полістилістика

Анотація

У статті аналізуються ідейно-композиційні, драматургічні основи і стильові параметри опери «Дон Кіхот» сучасного іспанського композитора Крістобаля Альфтера. Протиставлення атональних (сонорних) і тональних (стилізація барокової музики) пластів буквально відображає суть конфлікту — протистояння двох головних героїв Сервантеса і Дон Кіхота навколишньому світу агресії і бездуховності. Образ Дон Кіхота, посилений парним персонажем — образом Сервантеса (=письменника), трактується Альфтером як трагічний, загальнолюдський, разом з тим здатний перетворювати реальність, тобто має особливе — культуротворче значення.
Ключові слова:
образ Дон Кіхота, образ Сервантеса, тема донкіхотства, іспанське, полістилістика.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Міщук Вікторія Валеріївна
аспірантка кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової, викладач відділу теорії музики рівненського музичного училища РДГУ.

Опубліковано
2015-12-25
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ