Імперативи і максими продуктивної наукової школи І.А. Котляревського. Перше слово – останнє слово…

Imperatives and maxims of productive scientific school Of I.A. Kotlyarevsky. The first word - the last word ...

  • Olena Roshchenko (Averyanova) Харківська державна академія культури.
Ключові слова: Ключові слова: продуктивна наукова школа, наукова мова, проблемний аналіз, тема дослідження, абстрактне мислення, дар наукового передбачення.

Анотація

Принципи продуктивної наукової школи І.А. Котляревського тлумачено в аспекті віддзеркалення особистісних якостей вченого. Надано специфічні риси продуктивної наукової школи І.А. Котляревського, серед яких – вміння виявити проблемну ситуацію, трактування теми дослідження як генокоду роботи, метод трансцендентного споглядання, діалектичний і системний методи дослідження, проблемний аналіз, понятійна щільність наукового тексту, його прогностичний характер, абстрактне мислення і дар наукового передбачення.
Ключові слова: продуктивна наукова школа, наукова мова, проблемний аналіз, тема дослідження, абстрактне мислення, дар наукового передбачення.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Рощенко (Аверьянова) Олена Георгіївна
доктор мистецтвознавства, професор проректор  з науково–педагогічної та творчо–виконавської роботи Харківської державної академії культури.

Опубліковано
2016-09-28
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА