Взаємодія речитативності та кантиленності в оперних творах Дж. Верді.

Іnteraction of recitative and cantilena in the opera works of J. Verdi

  • Zhang Miao Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0002-2119-1876
Ключові слова: оперна поетика Верді, аріозна кантиленість, речитативність, діалог вербального та музичного начал.

Анотація

Мета статті – розкрити стильову своєрідність взаємопроникнення речитативної та кантиленно-аріозної стилістики в реформаторських операх Дж. Верді. Методологія статті обумовлена історіографічним та текстологічним підходами, зосереджена на ракурсі жанрової семантики з її естетичними показниками. Наукова новизна роботи забезпечується вивченням двох основних тенденцій використання речитативу в європейській опері: речитативної монологізації (монотематизації) оперної мови, з одного боку, діалогічного протиставлення речитативного як вербалізовано-мовного аріозно-кантиленному як суто музично-мовленнєвому, з іншого. Висновки дослідження дозволяють стверджувати, що в творчості Верді відбувається остаточне семантичне визначення, протиставлення та діалогічна співвіднесеність, речитативного та аріозно-кантиленного стилістичних комплексів, речитативне та кантиленне інтонування набувають значення оперних музично-мовленнєвих семантичних синтагм.
Ключові слова: оперна поетика Верді, аріозна кантиленість, речитативність, діалог вербального та музичного начал.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Чжан Мяо, здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії ОНМА ім. А. В. Нежданової.

Посилання

1. Bogoyavlenskii, S. (1964). Verdi and Shakespeare // Shakespeare and music. L.: Music, P. 109–170 [in Russian].
2. Vasina-Grossman, V. (1978). Recitative // Musical Encyclopedia. M .: Music, V.4. Stlb 605 [in Russian].
3. Verdi, J. (1973). Selected Letters [Ed. 2nd]. L.: Music [in Russian].
4. Vilner, N., Dvorkina, M. (1989). How to sing Verdi? // Soviet music. P. 44–49 [in Russian].
5. Krechmar, G. (1925). Opera History / ed. and with foreword. I. Glebova. L.: Academia [in Russian].
6. Marchesi, G. (1990). Giuseppe Verdi // G. Marchesi. Opera. M.: Music. P. 148–180 [in Russian].
7. Ordzhonikidze, G. (1967). Opera Verdi on the plots of Shakespeare. M.: Music [in Russian].
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ