Оперна творчість Дж. Пуччіні як феномен пізньоромантичного розуміння теми «вічно жіночного».

J. Puccini's opera works as a phenomenon of late romantic understanding of the theme "eternally feminine"

  • Zhang Yiwen Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0002-0495-1503
Ключові слова: стиль Дж. Пуччіні, мелодрама, трагічне, оперний образ, жертовне кохання.

Анотація

Мета статті виявити притаманні Дж. Пуччіні тенденції інтерпретації жіночих образів в опері, виявити їх сталу естетичну складову як ідеалізацію образу, найбільш характерні стилістичні мовні показники. Методологія роботи визначається синтезом жанрово-естетичного та стилістичного підходів, орієнтована і на аналітичне поглиблення, і на ціннісні узагальнення. Наукова новизна статті полягає у виявленні складної жанрової контамінації як основи оперного методу Пуччіні, що безпосередньо реалізується в образах жіночих персонажів (на прикладі образу Мімі з «Богеми»). Висновки статті дозволяють стверджувати, що ідеалізоване піднесення образу відбувається в опері разом з підсиленням мелодраматичного начала, засобів виразовості, притаманних мелодрамі. Загострюючи трагедійну інтенцію образу, вони виводять його за межі сюжетної композиції до культурно-семантичного простору «вічних» персоніфікацій ідеї жертовного кохання.
Ключові слова: стиль Дж. Пуччіні, мелодрама, трагічне, оперний образ, жертовне кохання.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Чжан Івен, здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії ОНМА ім. А. В. Нежданової,

Посилання

1. Livanova, T. (1983). History of Western European music until 1789: in 2 volumes. Moscow: Music,. Vol. 1 Music [in Russian].
2. Literary encyclopedia: URL: http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_literature Music [in Russian].
3. Zhu, Lu. (2011). Between tragedy and utopia: the typological features of the Russian music of the second half of the XIX century // Music Art and Culture: Science Bulletin ODMA im. A.V. Nezhdanova. Odessa: Drukarsky House. № 13. P. 320–328 Music [in Russian].
4. Zhu, Lu. (2011). Lyrical intentions of musical symbolism in the 19th century composers' opera works // Music Art and Culture: Science Bulletin ODMA іm. A.V. Nezhdanova. Odessa: Drukarsky House. № 14. P. 253–262 Music [in Russian].
5. Shestakov, V. (1975). From ethos to affect. The history of musical aesthetics from antiquity to the eighteenth century. M.: Music Music [in Russian].
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ