Мем «Данте» у творчості Сергія Рахманінова.

Meme «Dante» in the works of Sergey Rachmaninov

  • Li Fanuan Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0003-3767-7413
Ключові слова: Данте, «Божественна комедія», мем, Паоло, Франческа, чоловік, пекло, любов.

Анотація

Мета роботи. «Божественна комедія» Данте стала джерелом натхнення для величезної кількості художніх творів: живописних, скульптурних, прозових та віршованих, музичних творінь різних діячів мистецтва усіх століть. Дослідження пов'язане з вивченням феномена мема «Данте» в мистецтві; його прояв в музиці розглядається на прикладі опери С. Рахманінова «Франческа да Ріміні». Методологія дослідження є комплексною. Застосування історико-логічного та структурного підходів дозволяє проаналізувати оперу С. Рахманінова «Франческа да Ріміні» з точки зору втілення в його творчості мема «Данте». Наукова новизна полягає в зверненні до нової сучасної науки – меметики, що займається вивченням причини появи і поширення мемів. У «Божественнії комедії» дивним чином поєднуються система загробного світу, розроблена церковної ортодоксією Середньовіччя, антична міфологія і реальна болісна любов Данте до Беатріче. Мем «Данте» являє собою квінтесенцію духовного начала та втілює перемогу почуття любові над моральною рефлексією і вірою поета. Висновки. Сучасним середовищем поширення мемів є телебачення та інтернет, раніше цю функцію виконувало мистецтво. Серед яскраво виражених мемів в мистецтві виділяється мем «Данте», який визначив основні риси і властивості естетики Відродження, та не втратив свого впливу до нинішнього часу. Всеохоплюючий твір Данте не залишив байдужим і Сергія Рахманінова. Свої враження від поетичного змісту «Божественної Комедії» композитор втілив у лірично проникливій опері «Франческа да Ріміні», основу сюжету якої складає знаменита п'ята пісня «Пекла». Особливістю твору Рахманінова стає відмова від розгорнутої драматургії, що складає зовнішній фон дії. Увагу сконцентровано на найвищих драматичних точках, в яких проявляються справжні почуття головних героїв. Мем «Данте» втілюється у фразі, яка звучить в епілозі та пролозі, та стає буквально крилатим висловом: «Немає більшої скорботи, як згадувати про час щасливий у нещасті».
Ключові слова: Данте, «Божественна комедія», мем, Паоло, Франческа, чоловік, пекло, любов.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Лі Фанюань, здобувач ступеня кандидата мистецтвознавства кафедри теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової

Посилання

1. Brown D. Inferno (Robert Langdon). (2013) (B. Balkova, Trans). Moskow: Ast [in Russian]. Retrieved from https://www.litres.ru/den-braun/inferno/
2. Zhukovskaya E. Y. (1974). Remembrances about my teacher and friend S. V. Rahmaninov. Remembrances about S. V. Rahmaninov in 2 vols / development Z. Apetyan. (Vols. 1), (pp. 255–349) Moskow: Muzyika [in Russian].
3. Meme. (2017). Retrieved from: https://knife.media/meme-studies
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ