Семантичні властивості фортепіанної концертності як стильової парадигми композиторської і виконавської творчості С. Прокоф’єва (на прикладі Другого фортепіанного концерту).

Semantic properties of fortepian concertoness as a style paradigm of composite and performance creativity S. Prokofiev (on the example of the second piano concert)

Ключові слова: жанр інструментального концерту, фортепіанний концерт, семантичні властивості фортепіанної концертності, фортепіанне звучання, концепт Радості, виконавська інтерпретація.

Анотація

Мета роботи. У статті зроблений компаративний аналіз виконавських інтерпретацій Другого фортепіанного концерту С. Прокоф'єва китайської піаністки Ю. Ванг (на прізвисько «літаючі пальці», що можна порівняти з «чарівними літаючими пальцями» самого Прокоф'єва) і деяких вітчизняних піаністів вищого ешелону. Виявляються стильові параметри і стилістичні прийоми, характерні для даного Концерту, які створюють психологічно складну систему взаємоперетворюваних образів, що індивідуально розуміються різними інтерпретаторами. Методологія дослідження полягає в застосуванні історичного, естетичного, жанрово-стильового, музикознавчого аналітичного і виконавського підходів. Важливим видався компаративний метод, використаний для виявлення подібності й відмінностей виконавських інтерпретацій. Наукова новизна визначається висуненням принципово оновленого аналітичного підходу до фортепіанних концертів С. Прокоф'єва, у тому числі з боку їх виконавської тембрально-звукової властивості. Уточнюється специфіка створення семантичної моделі фортепіанних концертів Прокоф'єва китайськими піаністами, з урахуванням естетичного та інтонаційно-мовного підходів. Висновки. Виявлені характеристики виконавських інтерпретацій Другого фортепіанного концерту Прокоф'єва дозволяють визначити семантичні властивості фортепіанної концертності як стильової парадигми не лише композиторської, а й виконавської творчості, яка спроможна отримувати відчутний резонанс при взаємодії з установками національних піаністичних шкіл, віртуозно-актуалізованих специфічних темброво-артикуляційних властивостей фортепіанного звучання та естетичного концепту Радості.
Ключові слова: жанр інструментального концерту, фортепіанний концерт, семантичні властивості фортепіанної концертності, фортепіанне звучання, концепт Радості, виконавська інтерпретація.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Аїсі
кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри фортепіано консерваторії Внутрішньої Монголії.

Посилання

1. Asafiev, B. (1929). The book is about Stravinsky. M .: Triton [in Russian].
2. Kalashnikova, A.V. S. (2008). Prokofiev and Scythian motifs in the culture of the Silver Age. Candidate’s thesis. Nizhny Novgorod: The Nizhny Novgorod State University. conservatory (academy) named after M.I. Glinka [in Russian].
3. Kravets, N. (1999). Piano concerts of Prokofiev. Doctor’s thesis. Moscow / Gos. Institute of Art Studies [in Russian].
Опубліковано
2017-12-20
##submission.howToCite##
АyisiА. (2017). Семантичні властивості фортепіанної концертності як стильової парадигми композиторської і виконавської творчості С. Прокоф’єва (на прикладі Другого фортепіанного концерту). Музичне мистецтво і культура, (25), 215-228. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2017-25-215-228
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА