Загальногуманітарні передумови дослідження авторського стилю в музиці

General humanitarian background research the author's style in music.

  • Inna Hodyna Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової.
Ключові слова: стиль, ідиостиль, стилеутворення, індивідуальний (авторський) стиль.

Анотація

У статті досліджуються та узагальнюються лінгвістичний, літературознавчий, естетичний, психологічний, соціологічний, філософський та культурологічний підходи до феномену стилю. Безліч його трактувань, пропонованих різними науками, демонструють багатозначність даного явища. Особливе місце автор приділяє вивченню проблем індивідуального авторського стилю в художній творчості (музиці), виявленню спільних позицій, що характеризують стиль автора як систему змістовних і формальних (мовних) характеристик.
Ключові слова: стиль, ідиостиль, стилеутворення, індивідуальний (авторський) стиль.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Годіна Інна Василівна 
здобувач кафедри теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової.

Опубліковано
2014-10-10
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА