Історичні умови концертування західноукраїнських піаністів за межами регіону і на теренах зарубіжжя у ХІХ– ХХ ст.

Historical conditions for concert of Western Ukrainian pianists outside the region and abroad in the 19th–20th centuries

Ключові слова: фортепіанне мистецтво, фортепіанна виконавська традиція, виконавська культура, гастрольна діяльність, львівський піанізм.

Анотація

Метою статті є вияв історичних умов концертування західноукраїнських піаністів як прояв полікультурних складових у піаністичних традиціях регіону. Наукову новизну даної роботи визначають пріоритети аналізу впливу індивідуальних здобутків видатних представників європейського мистецтва на формування національної традиції у галузі фортепіанного виконавства й педагогіки та оцінки внеску західноукраїнських піаністів у мистецьке життя та фортепіанну педагогіку української діаспори. Методологія базується на міждисциплінарному підході, що дозволяє розглядати предмет дослідження в історичному, соціокультурному та музикознавчому аспектах. В роботі застосовано ряд методів, серед яких провідними є: теоретичний, історичний, аналітичний, ретроспективний та структурно-системний та компаративістський. Висновки. У міжнародній гастрольній діяльності піаністів–вихідців з регіону бачимо потужний географічний обшир представництва, стабільну успішність та визнання, які доводять сформованість та зрілість педагогіко-методичних установок регіонального фортепіанного мистецтва. Універсалізм форм участі виявляється у відкритіості експериментуванню, у залученні у перелік форм діяльності радіоконцертів, концертів-лекцій, аудіозаписів, офіційних представницьких виступів, у популяризації творів українських, зокрема регіональних та сучасних композиторів.
Ключові слова: фортепіанне мистецтво, фортепіанна виконавська традиція, виконавська культура, гастрольна діяльність, львівський піанізм.

##submission.authorBiography##

Tatiana Fedchun

Федчун Тетяна Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента кафедри концертмейстерства Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової.

Посилання

1. Grigoriev, L., Platek, J. (1990). Modern pianists: Sat. short biogr. M.: Owls. composer [in Russian].
2. Delson, V. Leshetitsky T. Musical Encyclopedia. URL: http://enc-dic.com/enc_music/Leshetickij-T-4153.html [in Russian].
3. Kayanovska, L. (1999). Musical pages of the Ukrainian society "Sich" in Vienna // Ukrainian-Austrian cultural relations of the second half of the nineteenth and early twentieth centuries. Kyiv-Chernivtsi [in Ukrainian].
4. Kashkadamova, N., Bobitskaya, V. (2011) Lyubok Kolessa, Ukrainian pianist: articles and metrics. Lviv: The Chronicles [in Ukrainian].
5. Lyudkevich, S. (2000). The second from a series of concerts "Bandurist" // S. Ludkevich. Research, articles, reviews, enter [in 2 vols.]. Lviv: M. Kots. P. 427–428 [in Ukrainian].
6. Melnyk, L. (1999). Lessons from the history of the brilliant auto-didique // Ukrainian World: Special Issue: Ukrainian Ethnic Lands and Diaspora. People. Culture. History [in Ukrainian].
7. Oparik, L. (2009-2010). An attempt to identify the national musical-performing style (in the mirror of the piano art of Lyubka Kolessa) // Bulletin of the Precarpathian University. Art classes. Ivano-Frankivsk 2009-2010. P. 43-45 [in Ukrainian].
8. Rapita, O. (2010). Activities of the representative of the Lviv piano tradition of Mitsislav Gorshovsky in the international artistic context // Study of musical studies at the Institute of the Arts of the Volyn National University named after Lesya Ukrainka and the National Musical Academy named after. Ukraine: Sat Sciences, etc. O. I. Komenda]. Lutsk. Vol. 5. P. 248-257 [in Ukrainian].
9. Rubinstein Anton Grigorievich // Biographies. The history of the great people URL: http://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=847 [in Russian].
10. Briniszlavzky, T. (Magyar) zenei élet Kárpátián. Intermix kiadó, Uvár. Budapest, 1993. S. 22. [in Hungarian].
11. Victor Ritter Umlauff von Frankwell, Leben und Wirken eines österreichischen Justizmannes. Ein biographisches Denkmal. Vienna: F. Manz & Comp., 1861. S. 11-149. [in German].
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА