Київська вокальна школа у першій половині ХХ ст.

Kyiv vocal school on the first half of XX ct.

Ключові слова: вокальне мистецтво, київська вокальна школа, історичний аспект, соціокультурні умови розвитку, методи роботи.

Анотація

Мета статті – полягає у спробі на основі аналізу методів діяльності представників київської вокальної школи з’ясувати їх внесок у розвиток вітчизняного вокального мистецтва. Методологія дослідження – застосовано метод історизму, що полягає у еволюційному аспекті побудови дослідження. Окрім цього застосовано структурний та системний методи, як загальнонаукові, при описі існуючих концепцій наукового осмислення школи та методу кожного з викладачів, та компаративний – задля їхнього співвідношення. Наукова новизна проведеного дослідження полягає у систематизації сучасних концепцій осмислення київської вокальної школи, першої половини ХХ століття, та у розгляданні, крізь їхню призму, процесу становлення та розвитку. Висновки. На підставі проведеного дослідження, зроблено оцінку внеску київських педагогів з сольного співу на розвиток професійної вокальної освіти на теренах України. Перша половина ХХ ст. характеризується розвитком професійного українського вокального мистецтва. У цей час закладаються методологічні засади вокального мистецтва, формується професійна київська вокальна школа. Значний внесок у формування професійного вокального мистецтва  ХХ ст. зробили представники київської вокальної школи – О. Муравйова, О. Мишуга, М. Микиша, М. Донець-Тесейр, які намітили подальші шляхи розвитку київської вокальної школи.
Ключові слова: вокальне мистецтво, київська вокальна школа, історичний аспект, соціокультурні умови розвитку, методи роботи.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Небога Олеся Григоріївна, аспірантка третього року навчання кафедри мистецтвознавства Кивського національного університету культури та мистецтв, викладач Київського інституту музики імені Р. М. Гліера

Посилання

1. Akrytova, E.O. (1990). Proffesor O. O. Muraviova. The musical performs schools on the Ukrainian universities. Kyiv (pp. 79-85) [in Ukrainian]
2. Antoniuk, V. (2000) The Essays from the Kyiv vocal school`s history., The Science Prophet of the NMAU named after P. I. Tchaikovskiy. (Vol. 8). Kyiv : NMAU (pp. 25-34) [in Ukrainian].
3. Berehova, O. (2008) The Ukrainian schools of the musical performances : stage of formations on the XX st. The Science Prophet of the NMAU named after P. I. Tchaikovskiy. (Vol. 63) Kyiv : NMAU (pp. 131-150) [in Ukrainian].
4. Votrina, V. V. (2001) The Arts of singing and vocal methods by M. E. Donets-Tesseir, Kyiv, 273 [in Ukrainian].
5. Hnyd, B. P. (1997) The history of the Vocal Art, Kyiv, 319 [in Ukrainian].
6. Liudkevych, S. (1999) Oleksandr Myshuha as artist and solo singing teacher. The Reseachers, articles, reviews. (Vol. 1), Lviv: Dyvosvit. (pp. 430-438) [in Ukrainian].
7. Ozhegov, S. I. (1999) Schkola. A Dictionary of Russian language. Moscow : Russkyi Yazik Pub. 779. [in Russian].
8. Shvydkiv, G. (2013) The retrospective analyze of becoming process of the vocal pedagogic in Ukraine on example of Kyiv vocal school. The New Pedagogical Think. (Vol. 2), Kyiv (pp. 149-152). [in Ukrainian].
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА