Баянні п’єси на фольклорні мотиви Анатолія Гайденка

Bayan pieces for folklore motifs by Anatoly Haidenko

  • Andrii Yeremenko Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка https://orcid.org/0000-0002-4349-4288
Ключові слова: творчість А. Гайденка, українська баянна музика, способи перетворення фольклорних джерел в академічній музиці, балканська тематика.

Анотація

Мета роботи. Розгляд баянних п’єс А. Гайденка, пов’язаних з опорою на фольклорні джерела – українські та інонаціональні, спрямований на виявлення способів відтворення композитором духу та стилю народної музики. Методологія дослідження базується на історичному, структурно-функціональному, жанрово-стильовому та інтонаційно-драматургічному методах, застосованих для вивчення жанрових, стилістичних та композиційних особливостей творів. Наукова новизна полягає у з’ясуванні характерних для Гайденка способів роботи з фольклорним матеріалом та впливу жанрових позначень, зафіксованих у заголовковому комплексі п’єс, на їх образний зміст, стилістику, форму, характер викладення музичного матеріалу. Висновки. Виявлено, що серед апробованих в композиторській практиці підходів до втілення музичного фольклору А. Гайденку близький той, що характеризується асиміляцією окремих фольклорних елементів у власному стилі, хоча це не виключає використання фольклорних цитат. Порівняно справжні фольклорні мелодії та авторські теми, створені «в народному дусі», з метою виявлення їхньої спорідненості у метроритмічній, ладовій, мелодичній площинах. Охарактеризовано способи роботи А. Гайденка з тематизмом, які не залежать від ґенези останнього: точний та варіантний повтор, а також уведення нового тематичного матеріалу, що виступає важливим фактором розгортання музичної думки в баянних п’єсах композитора. Проаналізовано вплив на образний зміст та стилістику творів жанрових позначень, зафіксованих у заголовковому комплексі: коло, хоро, вербунк, коломийка, фантазія, етюд, обробка. Наголошено, що властива розглянутим творам А. Гайденка віртуозність викладення, разом із модельованою імпровізаційністю виконання, є підставою поширити на них позначення «фантазія», адресоване п’єсі для двох баянів «Коло».
Ключові слова: творчість А. Гайденка, українська баянна музика, способи перетворення фольклорних джерел в академічній музиці, балканська тематика.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Єрьоменко Андрій Юрійович, викладач кафедри музично-інструментального виконавства Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Посилання

1. Aranovskiy, M. (1998). Music text: structure and properties. Moskoy: Kompozitor [in Russian].
2. Bartok, B. (1977). On the influence of peasant music on the music of our time. Chigareva E. I. Bella Bartok. Moskoy: Muzika [in Russian].
3. Bolshakova, T. (2007). Concert works for the accordion by A. Gaidenko. Kharkiv: KhDAK [in Ukrainian].
4. Ivanyczkyj, A. (1999). Ukrainian folk musical creativity. Poplavskiy M. (Eds). Kyiv: Muzychna Ukrayina [in Ukrainian].
5. Konovalova, I. (2007). Phenomenology of musical processing (on the material of choral works of Ukrainian composers of the XIX–XX centuries). Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhNUM im. I. P. Kotliarevskogo [in Ukrainian].
6. Kuzhelev, D. (2011). Bayan creativity of Ukrainian composers. Lviv: SPOLOM [in Ukrainian].
7. Protopopova, O. (2012). The post-dialogue dialogue «composer – folklore»: to the problem statement. Kyiv musicology. Culturology and Art Studies, 41. Kyiv: NMAU im. P. I. Chajkovskogo, KIM im. R. M. Gliera [in Ukrainian].
8. Semeshko, A. (2010). Anatoly Gaidenko: Portraits of modern Ukrainian composers-bayanists (in the form of dialogues). Kharkov: Maydan [in Ukrainian].
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА