Музичні принципи створення образа персонажу в операх М. А. Римського-Корсакова.

Musical principles of creating an opera character in the N. A. Rimskogo- Korsakov’s operas

  • Dong Xinyuan Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0003-0804-1547
Ключові слова: Римський-Корсаков, оперна поетика, хронотоп, образ героя, музичні домінанти оперної творчості Н. А. Римського-Корсакова, музична мова, музичний тематизм.

Анотація

Мета статті – виявити музично-мовні принципи створення образа оперного персонажу в творчості М. А. Римського-Корсакова, також визначити роль музичного начала в образній драматургії опер російських композиторів класичної доби. Методологія дослідження визначається текстологічним та жанрово-типологічним підходами. Наукова новизна пов’язана з виділенням головних принципів побудови образа персонажу в творчості М. А. Римського-Корсакова та з доведенням фундаментального значення категорії хронотопу в його оперній поетиці. Висновки вказують на те, що збільшення виразових можливостей мелодійної тематизації оперного тексту виступає провідним способом персоніфікації оперного образа, у тому числі мотивне формування музично-тематичної горизонталі і її щільне заповнення лейтмотивами дозволяє створювати в оперному тексті ефект «нескінченної мелодії як один з характерних моментів мимовільного вагнеріанства М. А. Римського-Корсакова.
Ключові слова: Римський-Корсаков, оперна поетика, хронотоп, образ героя, музичні домінанти оперної творчості Н. А. Римського-Корсакова, музична мова, музичний тематизм.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Дун Синьюань, здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії ОНМА ім. А. В. Нежданової.

Посилання

1. Gerasimova-Persian, N. (1994). Russian music of the XVII century – the meeting of two eras. M.: Music [in Russian].
2. Likhachev, D. (1979). Poetics of ancient Russian literature. M.: Nauka [in Russian].
3. Solovtsov, A. (1984). N. A. Rimsky-Korsakov. Sketch of life and work. M.: Music [in Russian].
4. Zukkerman, V. (1975). Musical and theoretical studies. About the musical speech of Rimsky-Korsakov. M .: Soviet composer, Vol. 2 [in Russian].
5. Yastrebtsev, V. (1959). Memoirs. 1866-1897. Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov. L.: Music, V.1 [in Russian].
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА