Інтерпретативно-стильові підходи до фортепіанного мистецтва Ф. Шопена.

Interpretative-style approaches to the piano art of F. Chopin

  • He Wenli Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0002-4315-3379
Ключові слова: фортепіанне мистецтво, стиль Ф. Шопена, інтерпретація, когнітивний стиль, романтичний метод, музично-стильова домінанта.

Анотація

Мета даної роботи – обгрунтувати шляхи вивчення фортепіанної музики Ф. Шопена як «мистецтва гри», що має широкі стильові витоки, тому передбачає особливі способи інтерпретації, синтез інтерпретативних оцінок та виконавських прийомів. Методологія статті зумовлена культурологічним національно-стильовим та композиційно-стилістичним підходами, передбачає залучення епістемологічної позиції, дозволяє виокремлювати стильове мислення Шопена як унікальний образно-когнітивний феномен. Наукова новизна статті полягає у визначенні піаністичного стилю Шопена як авторського на засадах епістемологічної класифікації, вилучені його провідних показників у єдності з динамікою звукотворчого хроноартикуляційного процесу. Висновки вказують на особливе місце фортепіанної творчості Ф. Шопена в розвитку романтичного методу та наданні даному методу значущості історичної домінанти фортепіанно-виконавської культури, що тісним чином пов’язана з музично-виразовою системою, тобто висловлює себе, насамперед, музичною мовою.
Ключові слова: фортепіанне мистецтво, стиль Ф. Шопена, інтерпретація, когнітивний стиль, романтичний метод, музично-стильова домінанта.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Хе Веньлі, здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії ОНМА ім. А. В. Нежданової

Посилання

1. Bonfeld, M. (1991). Music. Tongue. Speech Thinking: (Experience in the system analysis of musical art). Part 1. Abstracts. M.: MGZPI [in Russian].
2. Buslaeva, N. (2006). National Romantic Tradition in the History of Polish Piano Art: Candidate’s thesis: 17.00.03 / Nizhny Novgorod [in Russian].
3. Kashkadamova, N. (2006). History of the piano of the 19th century. Pіdruchnik. Ternopil: ASTON, P. 189–250 [in Russian].
4. Lebedeva, N. (2000). Ethnic and Cross-Cultural Psychology: A Psychology Textbook for Students of Humanitarian Universities: Ed. V. Druzhinin. SPb.: Peter [in Russian].
5. Pototska, O. (2012). Stilova typology of piano-wikonavskoy Іninterpretatsіi: Candidate’s thesis: 17.00.03 / Odesa [in Ukrainian].
6. Selivanov, V. Cognitive style // Encyclopedia of Epistemology and Philosophy of Science. URL: http://epistemology_of_science.academic.ru/318 [in Russian].
7. Stefanenko, T. (1999). Ethnopsychology: Textbook. M.: Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences: Academic Project [in Russian].
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА