Мелодичні засади фортепіанного стилю Ф. Шопена: актуальні музикознавчі підходи

Melodic bases of piano style of F. Chopin: actual musicological approaches

  • He Venley Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0002-4315-3379
Ключові слова: мелодичність, мелодійні ознаки, авторська семантика, полімелодичний метод, фортепіанна полістилістика. Хе Веньли,

Анотація

Метою статті є інтегративне представлення музикознавчих підходів до мелодійної парадигми фортепіанної творчості Ф. Шопена як до стильової, відтак когнітивно-мовної. Методологія роботи утворюється перетином історіографічного та жанрово-стильового методів вивчення фортепіанної спадщини композиторів-романтиків. Наукова новизна дослідження зумовлена підходом до мелодичності музичного тексту та мелодійного змісту фортепіанних творів Шопена як явищ стильового походження, пов’язаних не лише з природою інструменту, а й з музично-образним мисленням композитора та притаманними йому засобами музичного мовлення. Висновки статті засвідчують, що в творчості Шопена формується полімелодичний метод фортепіанного письма, який відповідає поліжанровій основі його творчості та втілюється в полістилістичному контенті всіх його творів. Водночас виникають специфічно-шопенівські мелодичні комплекси – парадигматичні мелодійні ознаки, що набувають функцій авторських семантичних показників.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Хе Веньли, соискатель кафедры истории музыки и музыкальной этнографии ОНМА им. А. В. Неждановой.

Посилання

1. Asafiev, B. Chopin (1810-1849). (1922). Experience characteristics. M. [in Russian].
2. Bogdanov-Berezovsky, V. (1935). Chopin. A brief sketch of life and work. L.: Triton [in Russian].
3. Belza, I. (1960). Frederic Francishek Chopin / USSR Academy of Sciences; Institute of Art History. M.: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, [in Russian].
4. Zenkin, K. (1995). Chopin's Piano Miniature. Monograph. M .: Moscow Conservatory [in Russian].
5. Belza, I. Chopin. (1960). M.: Izd.-in Academ. Sciences of the USSR [in Russian]. 6. Vieru, N. (1974). Dramaturgy of Chopin's Ballades // On Music: Problems of Analysis. M.: Sov.komp., P. 219–245. 7. Zhytomyr, D. (1960). Chopin and Schumann // F. Chopin. Articles and studies of owls. musicologists. M.: State. music ed., P. 296–322. 8. Kremlev, Yu. (1971). Frederic Chopin: sketch of life and work. M., Ed. 3. [in Russian].
9. List F. (1956). F. Chopin. M. [in Russian].
10. Mazel, L. (1971). Studies on Chopin. M. [in Russian]. 11. Milshtein, M. (1987). Essays on Chopin. M. [in Russian]. 12. Nikolaev, V. (1980). Chopin teacher. M. [in Russian]. 13. Samvelyan, T. (2000). Polyphony in Chopin's piano works. M. 17.00.02 [in Russian].
14. Solovtsov, A. (1960).Frederic Chopin: Life and Work. M. [in Russian].
15. Tyulin, Yu. (1968). On programmaticity in Chopin's works. M. [in Russian]. 16. Friederick Chopin: Collection of Articles (2000). / Editor-in-Chief Y. Yakubiak. Lviv: Spolom, [in Ukrainian].
17. Tzipin, G. (1990). Chopin and the Russian pianistic tradition. M. [in Russian].
Опубліковано
2018-04-25
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА