МІЗАНСЦЕНІЧНА ТИПОЛОГІЯ КАМЕРНО-АНСАМБЛЕВИХ ЖАНРОВИХ РІЗНОВИДІВ: ДО ПИТАННЯ ХУДОЖНЬО- ВИКОНАВСЬКОГО ХРОНОТОПУ

  • Liudmіla Ivanovna Povzun Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
Ключові слова: система камерних інструментально-ансамблевих жанрів, виконавський інструментально-ансамблевий хронотоп, ансамблева мізансцена

Анотація

Мета роботи — дослідження мізансценічних моделей камерно-ансамблевого виконавства. Методологія дослідження спирається на системно-аналітичний та компаративний методи. Наукова новизна — обґрунтування мізансценічної типології камерних інструментально-ансамблевих жанрових різновидів, зумовленої семантичними розрізненнями у художньо-виконавському просторі. Висновки. Поняття виконавсько-ансамблевої мізансцени, як об’єднання певної сукупності виконавців та музичних інструментів у вирішенні спільних творчих задач для творення художнього цілого композиції, поряд із фізично-просторовими чинниками (контакт виконавця з інструментом, розміщення виконавців для аудіальної та візуальної взаємодії) передбачає процес звукового координування всередині виконавсько-ансамблевого простору та перцепційну проекцію у слухацький простір. Набули уточнення різні інструментально-ансамблеві мізансцени, що історично усталилися у виконавській практиці темброво-неоднорідних складів та фіксують семантичні засади камерно-інструментальних жанрових різновидів

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

доктор мистецтвознавства, в.о. професора, завідувачка кафедри камерного ансамблю

Посилання

1. Aleksandrov, A. (1956) Abstract spaces. Mathematics, its content, methods and value. Moscow, 1956. Vol. 3 [in Russian].
2. Barsova, I. (1981). From the history of score notation. Sound density and space in mnogokhorny music of the XVII century. History and modernity: a collection of articles.Leningrad: Soviet composer, P. 6–32 [in Russian].
3. Watson, F. R. (1948).Architectural acoustics. Moscow: State Publishing House of Foreign Literature [in Russian].
4. Gerasimova-Persianskaya, N. (1989).The way out to the new principles of the space-time organization of music in turning epochs. Musical thinking: nature, categories, aspects of research: a collection of articles Kiev: Musical Ukraine. p. 54–64 [in Russian].
5. Lobanova, M. (1981). Musical style and genre in the Baroque era as a problem of modern cultural history (on the example of a motet): Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow: MGK [in Russian].
6. Lotman, Y. (2005). Structure of artistic text: Articles. Notes. Speeches (1962–1993). St. Petersburg: Art. [in Russian].
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ