БОЛЕСЛАВ ЯВОРСЬКИЙ ПРО ЗНАЧЕННЯ РЕМАРОК-ОБРАЗІВ У КОНЦЕПЦІЇ МУЗИЧНОГО СТИЛЮ

  • Alexander Sokol Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: музичні терміни, ремарки-образи, музичні стилі, структура психологічного образа світу, поняття й категорії музичної стилістики

Анотація

Мета статті — висвітлити новаторську галузь знання про значення в музичній стилістиці й змісті музики композиторських термінів, ремарок-образів, що була створена видатним дослідником Б. Яворським. Наукова новизна роботи: проаналізовані стильові групи музичних ремарок, досліджуваних у працях Б. Яворського, визначена їхня категоріально-понятійна приналежність. Методологію дослідження склали ідеї Б. Яворського, які стосуються концептуального понятійного й категоріального визначення музично-образної стилістики в індивідуальній та епохальній творчості композиторів. Висновки. Б. Яворський у своїх наукових дослідженнях завзято прагнув вибудувати історичну картину чергування музичних стилів. Аналізуючи його стильові пошуки, приходимо до висновку, що музичні стилі, у тому числі експресивно-мовні, володіють певною дифузністю, сполучуваністю й відносною самостійністю. У стилістичних визначеннях Б. Л. Яворського міститься безліч понять різних ступенів спільності й конкретності.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії музики та композиції

Посилання

1. Ioffe, I. (1933). Synthetic History of Arts. Introduction to History of Artistic Thinking. L.: Lenizogiz [in Russian].
2. Kogan, G. (1971) Ferruccio Busoni. 20th edition, add. M.: Sov. Composer [in Russian].
3. Losyev, A. (1977). Materials for Construction of Modern Theory of Artistic Style. Context-75: Literary and Theoretical Studies. M.: Nauka, 1977. p. 215–231. [in Russian].
4. Sokol, A. (2007). Performing Remarks, Image of the World and Music Style: Monography. Odessa: Moryak [in Russian].
5. Yavorsky, B (1938–1939). Articulation. State Central Museum of Music Culture named after M. I. Glinka. F. 146. Inv. 7341 [in Russian].
6. Yavorsky, B. (1941–1942). Dialectics. State Central Museum of Music Culture named after M. I. Glinka. F. 146. Inv. 458, Cl. No. 4169 [in Russian].
7. Yavorsky, B.(1920). Performing Terms. Central Museum of Music Culture named after M. I. Glinka. F. 146. Inv. N 4737 [in Russian].
8. Yavorsky, B. (1912). Musical Terms in Compositions of A. N. Skryabin. Central Museum of Music Culture named after M. I. Glinka. F. 146. Inv. 392 [in Russian].
9. Yavorsky, B.(1941–1942). Image. Central Museum of Music Culture named after M. I. Glinka. F. 146. Inv. 4262 [in Russian].
10. Yavorsky, B. (1941–1942). Image in Music Art. Central Museum of Music Culture named after M. I. Glinka. F. 146. Inv. 7158 [in Russian].
11. Yavorsky, B. (1891) Definitions of Music Terms. Central Museum of Music Culture named after M. I. Glinka. F. 146. Inv. 391 [in Russian].
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА