АКТУАЛЬНІ СТИЛЬОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ХОРОВОЇ ШКОЛИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

  • Irina Shatova Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: одеська хорова школа, виконавська школа, виконавські традиції, репертуар, традиція, стиль

Анотація

Метою статті є визначення актуальних тенденцій еволюції виконавських традицій одеської хорової школи на основі стильового підходу. Наукова новизна роботи полягає у розгорнутій музикознавчій оцінці стильової спрямованості виконавської діяльності одеської хорової школи на сучасному етапі. Методологія. У статті використовуються культурологічний, жанрово-стильовий, хорознавчий, історичний та функціональний підходи, які створюють єдину методологічну основу дослідження щодо питань музикознавчого аналізу стильових тенденцій розвитку одеської хорової школи. Шлях до такої методології був підказаний роботами М. Друскіна, С. Казачкова, А. Лащенка. Матеріалом для дослідження послужили праці видатних представників одеської хорової школи: К. Пігрова, Д. Загрецького; праці провідних педагогів кафедри хорового диригування ОНМА імені А. В. Нежданової: Л. Бутенко, В. Луговенко, А. Серебрі, Г. Ліознова, Є. Бондар. Висновки. На сьогоднішній день найбільш показові тенденції стильового розвитку одеської хорової школи пов’язані з репертуарної політикою хору і сьогодні найбільш актуальною тенденцією є зняття будь-яких репертуарних обмежень, а це означає, що і хор, і диригент-хормейстер повинні володіти різними стильовими техніками, тобто різними типами інтонування.

Посилання

1. Bondar Є. (2005) Overexpressive intoning in a context of modern choral creativity. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].
2. Druskin M. (1987) Essays, articles, notes. L.: «Sovetskiy kompozitor» [in Russian].
3. Zabolotnaya N.(1998) On the performance of the D. Zagretsky music of the Mass of the h Holl of J. S. Bach. Odessa Conservatory. Nice names, new pages. Odessa: «Grand-Odessa». P. 182–188. [in Russian].
4. Zagretskiy D. (1973) Technical perfection is an indispensable condition for highly artistic performance. Typescript. Library ONMA them. A. V. Nezhdanova. Odessa [in Russian].
5. Kazachkov S. (1990 From lesson to the concert. Izd-vo Kazanskogo universiteta [in Russian].
6. Lashchenko A. (1989) Choral culture: aspects of the study and development. K.: Muz. Ukraїna [in Russian].
7. Lioznov G. (1998) «New Music» in the repertoire of the ОGК choir. Odessa Conservatory. Nice names, new pages. Odessa: «Grand-Odessa», P. 153–156. [in Russian].
8. Lugovenko V. (1998) Principal Regent of the Odessa Cathedral. Odessa Conservatory. Nice names, new pages. Odessa: «Grand-Odessa», P. 146–153. [in Russian].
9. Muravskaya O. (1996) «The German Requiem» by I. Brahms in the repertoire of the heirs to the tradition of K. K. Pigrov. Cultural problems of musical ukrainistiki. Vyp. 1. Odessa P. 88–108. [in Russian].
10. Pigrov K. (2001) horal culture and my participation in it. Odessa: OGK [in Russian].
11. Serebri A. (1994) Education of choral conductors of the school K. K. Pigrova in the Odessa Conservatory. A. V. Nezhdanova. Forgotten names, new pages. Odessa: OKFA, P. 117–123. [in Russian].
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА