КОНЦЕПЦІЯ ЦИКЛІЗАЦІЇ ПРЕЛЮДІЙ Ф. ШОПЕНА ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ІЗ ЦИКЛОМ «ДОБРЕ ТЕМПЕРОВАНИЙ КЛАВІР» Й. С. БАХА

  • Volodymyr Ivanovych Bordoniuk Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0003-0634-6910
Ключові слова: цикл, циклізація, тематизм, Прелюдії Ф. Шопена, «Добре темперований клавір» Й.С. Баха

Анотація

Мета роботи – виявлення смислової унікальності циклу Прелюдій Ф. Шопена та знаходження їх глибинних взаємозв’язків з поліфонічним циклом «Добре темперований клавір» Й.С. Баха. Методологія роботи – комплексна і полягає в об’єднанні основ музикознавчого, мистецтвоз- навчого та історико-культурологічного дослідження, базується на по- зиціях інтонаційного підходу школи Б. Асаф’єва і його послідовників. Наукова новизна дослідження визначена його аналітичним ракурсом, що зосереджений на виявленні бахівського і романтичного принципів циклізації та дозволяє виявити в низці Прелюдій Ф. Шопена різні грані образу, які не вловлюються під час розгляді їх поза контекстом будови циклу загалом. Висновки. У Прелюдіях ор. 28 Ф. Шопен чітко склав послідовність хроматичних 24 тональностей, у нагадування згаданого циклу Й.С. Баха. Структурне і смислове співвідношення «прелюдія– фуга» підказано не тільки характером замислу, тобто чимось, що пе- ребуває поза «матерією» твору. Установка на бахівський цикл «запро- грамована» в Першій прелюдії і простежується протягом усіх 24 п’єс. Але, заклавши очевидний знак подоби, Ф. Шопен спеціально також і розмежував метод бахівського бароко і логіку романтичного прагнення до Краси, до космічної масштабності образу. Краса і просторовість надземного сенсу від часів стародавньої риторики символізувалася за допомогою квінтової інтерваліки: квінтове коло визначило стрижневу інтервальну конструкцію Прелюдій Ф. Шопена, які відмежувались від механічної моторики посекундового просування в хроматичній гамі у Й.С. Баха. У зв’язку з виділеною властивістю інтонаційного співвід- ношення основних тематичних «вузлів» твору, відзначеного символікою «бахіанства» і жанрових взаємодій, розглянуті Прелюдії Ф. Шопена усвідомлюються як авторськи складений цикл. У ньому істотні ті «на- скрізні» лінії смислово-інтонаційного розвитку, які закладені в музично- му творі його художньою природою і стилістичною настановою романтичної естетики, що органічно «переплетена» з передсимволістськими показниками мистецтва сучасника «прерафаелітів».

Посилання

1. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Москва : Музыка, 1974. 560 с.
2. Конен В. История зарубежной музыки. Москва : Музыка, 1965. Вып. 3. 528 с.
3. Кремлев Ю. Фредерик Шопен: очерк жизни и творчества. Москва : Музыка, 1971. 607 с.
4. Соловцов А. Ф. Шопен. Москва : Музгиз, 1960. 468 с.
5. Chomiński J. Chopin. Kraków : PWM, 1978. S. 260.
6. Kämper D. Die Klaviersonate nach Beethoven. Von Schubert bis Skrrjabin. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1987.
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА